Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 19:42

晚浦歸帆

市散煙疎日正黃,
孤帆何處晚歸忙。
霞分殘彩開狂浪,
風動輕翰破暮霜。
隱隱遠鐘敲隔岸,
涓涓新月掛高牆。
江湖在在皆成趣,
慢把瀟湘入景粧。

 

Vãn phố quy phàm

Thị tán yên sơ nhật chính hoàng,
Cô phàm hà xứ vãn quy mang.
Hà phân tàn thái khai cuồng lãng,
Phong động khinh hàn phá mộ sương.
Ẩn ẩn viễn chung xao cách ngạn,
Quyên quyên tân nguyệt quải cao tường.
Giang hồ tại tại giai thành thú,
Mạn bả Tiêu Tương nhập cảnh trang.

 

Dịch nghĩa

Chợ tan, khói thưa, ánh trời ngả vàng,
Cánh buồm lẻ loi từ đâu vội vã trở về muộn.
Ráng chiều rẽ ánh tàn, khơi sóng cồn nổi,
Gió lay động cánh buồm nhẹ làm tan sương chiều.
Tiếng chuông xa văng vẳng khua từ bờ sông bên kia,
Vầng trăng non trong trẻo treo trên mái tường cao.
Cảnh sông hồ ở nơi nào cũng đều thú vị,
Tạm ví Tiêu Tương với cảnh đẹp này.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Đời Tống, Tống Địch vẽ tám bức tranh về cảnh đẹp ở sông Tiêu Tưởng Hồ Nam, gọi là Tiêu Tương bát cảnh, trong đó có một cảnh là Vãn phố quy phàm.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Chợ tan, khói thoảng ngả dương vàng,
Vội vã buồm cô về muộn màng.
Ráng rẽ ánh tàn cồn sóng nổi,
Gió lay buồm nhẹ khói chiều tan.
Tiếng chuông xa vẳng bờ sông trước,
Vầng nguyệt trong treo trốc mái tường.
Sông nước nơi nơi đều tuyệt thú,
Cảnh này tạm ví với Tiêu Tương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Chợ tan, khói thoảng, bóng chiều vàng
Buồm vội từ đâu về muộn màng
Gió thoảng tơ lay, sương nhẹ rụng
Ráng chìm ánh tắt, sóng cuồng loang
Xa xa cách ngạn hồi chung vọng
Vắt vẻo trên tường bóng nguyệt lan
Ngoạn cảnh sông hồ đâu cũng thú
Tiêu Tương liệu giống cảnh ta đang..?

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời