Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 17:45

漫興

都門一出遂歸田,
貧病年來獨自憐。
窗日暗移紅影近,
竹風不讓白頭先。
布秧奴老知禾脚,
糴穀人回引斗年。
乘興祇惟樽酒適,
南山憑眺正悠然。

 

Mạn hứng

Đô môn nhất xuất toại quy điền,
Bần bệnh niên lai độc tự liên.
Song nhật ám di hồng ảnh cận,
Trúc phong bất nhượng bạch đầu tiên.
Bố ương nô lão tri hoà cước,
Địch cốc nhân hồi dẫn đẩu niên.
Thừa hứng chỉ duy tôn tửu thích,
Nam sơn bằng diểu chính du nhiên.

 

Dịch nghĩa

Vừa ra khỏi cửa kinh đô liền trở về đồng ruộng,
Mấy năm nay đã nghèo lại ốm, mình riêng tự thương mình.
Trước cửa sổ, mặt trời lặng lẽ đưa bóng nắng lại gần,
Trên ngọn tre, làn gió không nhường cho người đầu bạc trước.
Người lão nông gieo mạ biết chân ruộng tốt xấu,
Kẻ đong thóc về kể tuổi đấu non hay già.
Lúc hứng chỉ có chén rượu là thoả ý,
Ngồi nhìn núi Nam sơn lòng dường phơi phới.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469). Một số sách in tiêu đề là Cáo quan về ở nhà.

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Ngần ấy năm nay vẫn ở nhà,
Nghĩ ta, ta lại chỉ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng nhỉ,
Ngọn gió không nhường tóc bạc a!
Thửa mạ rạch ròi chân xấu tốt,
Đấu lương đo đắn tuổi non già.
Khi vui chén rượu say không biết,
Ngửa mặt lờ mờ ngọn núi xa.


Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khỏi cửa kinh đô về ruộng đồng,
Mấy năm nghèo ốm, tự thương lòng.
Trước song, bóng nắng gần im lặng,
Làn gió không nhường tóc trắng bông.
Biết rõ nông phu chân ruộng tốt,
Thóc đong so sánh đấu non già.
Hứng lên chỉ rượu là vừa ý,
Ngồi ngắm Nam sơn ngọn núi xa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa khỏi kinh đô trở lại nhà,
Mấy năm nghèo ốm nghĩ thương ta.
Bóng hiên thêm ngán hơi nồng toả,
Ngọn gió đâu nhường tóc trắng pha.
Thửa mạ biết ngay chân tốt xấu,
Đấu thưng rõ cả chuyện non già.
Hứng về chén rượu thêm vui ý,
Phơi phới trong lòng ngắm núi xa.

15.00
Trả lời