Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: mùa hè (87)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 21:47

夏日偶成其二

余歸五六載,
所居七間堂。
西南池水清,
俯見魚洋洋。
東北籬竹多,
窗開晨氣涼。
扶筇恣出入,
憑几隨低昂。
乘興輒縱飲,
一飲累十觴。
矧此新穀甘,
兼之園菜香。
命兒取書讀,
悠悠思燧黃。

 

Hạ nhật ngẫu thành kỳ 2

Dư quy ngũ lục tải,
Sở cư thất gian đường.
Tây nam trì thuỷ thanh,
Phủ kiến ngư dương dương.
Đông bắc ly trúc đa,
Song khai thần khí lương.
Phù cùng tứ xuất nhập,
Bằng kỷ tuỳ đê ngang.
Thừa hứng triếp túng ẩm,
Nhất ẩm luỹ thập trường.
Thẩn thử tân cốc cam,
Kiêm chi viên thái hương.
Mệnh nhi thủ thư độc,
Du du tư Toại, Hoàng.

 

Dịch nghĩa

Ta về nghỉ đã năm sáu năm,
Nơi ở có ngôi nhà bảy gian.
Phía Tây nam có ao nước trong,
Cúi nhìn cá bơi lội tung tăng.
Phía Đông bắc có bờ tre rậm,
Mở cửa sổ ra, khí trời buổi sáng mát mẻ.
Chống gậy tha hồ đi ra đi vào.
Tựa ghế ngồi, muốn thấp muốn cao tuỳ ý.
Cao hứng lên rót rượu uống tràn,
Mỗi lần uống hàng mấy chục chén.
Phương chi gạo mới ngon cơm,
Lại thêm rau vườn thơm tho.
Sai con lấy sách ra đọc,
Xa xôi lại nghĩ đến đời Toại Nhân, Hoàng Đế.


Rút từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ta về năm sáu năm nay,
Bảy gian nhà ở tháng ngày ung dung.
Tây nam có lạch nước trong,
Cúi xem đàn cá vẫy vùng sớm trưa.
Đông bắc tre mọc đầy bờ,
Rạng ngày hơi mát thoáng đưa song đào.
Nào khi chống gậy ra vào,
Khi ngồi tựa ghế, thấp cao mặc lòng.
Khi vui chuốc chén rượu nồng,
Có khi nào hứng mười chung chẳng từ.
Lại thêm gạo mới ngọt lừ,
Lại thêm rau hái vườn nhà thơm tho.
Gọi con giở sách bi bô,
Xa xôi nhớ đến đời vua Toại, Hoàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta về năm sáu năm nay,
Bảy gian nhà ở tháng ngày thong dong.
Tây nam ao nước luôn trong,
Cúi nhìn cá lội tung tăng cả ngày.
Đông bắc có tre đầy bờ,
Mở song buổi sáng khí trời mát sao
Chống gậy đi ra đi vào.
Ghế ngồi tựa muốn thấp cao mặc lòng.
Cao hứng rót chén rượu nồng,
Mỗi lần uống cạn mười chung hết vèo .
Lại thêm gạo mới cơm theo,
Rau vườn cá ruộng gà heo thơm lừng.
Sai con sách đọc, đấm lưng,
Toại, Hoàng xưa nghĩ cũng chừng này thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời