憶龍隊山其一

二十年前訪上方,
此時景色未相忘。
半空靜梵搖星日,
歷代殘碑證海桑。
平野千村三面合,
空山萬佛一僧藏。
至今猶憶長江急,
日夜奔濤亦到洋。

 

Ức Long Đội sơn kỳ 1

Nhị thập niên tiền phỏng thượng phương,
Thử thời cảnh sắc vị tương vương.
Bán không tĩnh phạn dao tinh nhật,
Lịch đại tàn bi chứng hải tang.
Bình dã thiên thôn tam diện hợp,
Không sơn vạn Phật nhất tăng tàng.
Chí kim do ức trường giang cấp,
Nhật dạ bôn đào diệc đáo dương.

 

Dịch nghĩa

Trước đây hai mươi năm, đã từng lên thăm cảnh Phật,
Cảnh sắc lúc ấy nay vẫn chưa quên.
Chùa vắng ở lưng chừng trời, lấp lánh những vì tinh tú,
Bia tàn trải bao triều đại, làm chứng cho cuộc bể dâu.
Nghìn thôn nơi đồng bằng, ba mặt chầu lại,
Muôn vị Phật trên núi vắng, ẩn náu một nhà sư.
Đến nay lòng còn ngậm ngùi về sông dài chảy xiết,
Đêm ngày cuồn cuộn rồi cũng tuôn về bể.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Núi Long Đội tên Nôm là núi Đọi, một thắng cảnh ở xã Long Đội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Trên núi có chùa Đọi, được xây dựng từ đời Lý, hiện còn tấm bia Long Đội sơn tự Sùng Thiện Diên Linh bảo tháp bi, được khắc năm Tân sửu (1121) đời Lý Nhân Tông. Giặc Minh sang xâm lược, đốt chùa, lật đổ bia. Năm Quang Thuận thứ 8 (1467), Lê Thánh Tông lên núi chơi có làm một bài thơ cảm tác khắc vào mặt sau.

[Thông tin 4 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Hai mươi năm cũ đã lên đây,
Phong cảnh nhà chiền vẫn chửa khuây.
Chiếc bóng lưng trời am các quạnh,
Mảnh bia thuở trước bể dâu đầy.
Li ti nghìn xóm quanh ba mặt,
Lố nhố muôn ông lẩn một thầy.
Nghĩ lại bực cho dòng nước chảy,
Đi đâu mà chảy cả đêm ngày?


Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn thi tập (A.469), Nam âm thảo (VHv.2381).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai mươi năm trước, đã lên đây,
Cảnh sắc ngày ấy chẳng đổi thay.
Lấp lánh sao trời, chùa vắng lặng,
Bia tàn triều trước, bể dâu đầy.
Nghìn thôn ba mặt đồng chầu lại,
Muôn Phật núi sâu ẩn một thầy.
Lòng vẫn ngậm ngùi sông chảy xiết,
Tuôn về cuồn cuộn bể đêm ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời