Bia lẩn tầng mây, tháp ngất trời,
Lòng thơ lai láng giục xe hơi;
Cảnh đà thay đổi qua triều Lý,
Rồng vẫn ngoăn ngoeo lượn thế đời;
Đầu trọc sư còn ham chuyện mới,
Chân quê gái cũng dạo chùa chơi;
Sông Châu đang lặng mà nôn nức,
Một bọn tiên đâu mới xuống đời.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928
tửu tận tình do tại