Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Mai Điểm (2 bài)
- Tú Kiên (2 bài)
- Đoàn Như Khuê (3 bài)
- Võ Khắc Triển (3 bài)
- Đạm Phương (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/07/2020 12:01 bởi tôn tiền tử
Hoàng Thuỵ Chi (18/4/1882 - 1936) hiệu Tạ Ngọc 謝玉, người làng Phù Lưu, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, là con trai thứ 6 của cụ Hoàng Thuỵ Liên (1849-1915, hiệu Thanh Viễn) và cụ bà Phạm Thị Tám, vợ là Nguyễn Thị Hân, bác ruột là tiến sĩ Hoàng Văn Hoè (danh sĩ theo vua Hàm Nghi chống Pháp). Ông đỗ cử nhân khoa Canh Tý niên hiệu Thành Thái thứ 12 (1900) khi 19 tuổi, xếp thứ 15 trong số 90 người, là cử nhân trẻ tuổi nhất, trải qua các chức Huấn đạo huyện Gia Viễn, tri huyện các huyện Kim Sơn, Việt Yên, Thanh Oai, Tri phủ Nho Quan. Năm 1906, ông được cử đi trong phái bộ sang Pháp nghiên cứu. Sau đó, ông làm Tuần phủ Bắc Giang, sau thăng Tổng đốc, được phong Hàn lâm viện Thị giảng Học sĩ, và là Hội trưởng Hội Tư văn của làng Phù Lưu.

Ông có một khối lượng tác phẩm rất đồ sộ, tiêu biểu có Tạ Ngọc văn liên tập.