15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2020 17:07

秋鷹

雙眸如電爪如刀,
最喜秋來氣力豪。
霜樹數聲紅葉亂,
風天幾度碧雲高。
直開呂尚清群醜,
肯為曹瞞拔一毛。
今古英豪無異致,
得時寧久屈籠牢。

 

Thu ưng

Song mâu như điện, trảo như đao,
Tối hỉ thu lai khí lực hào.
Sương thụ sổ thanh hồng diệp loạn,
Phong thiên kỷ độ bích vân cao.
Trực khai Lã Thượng thanh quần xú,
Khẳng vị Tào Man bạt nhất mao.
Kim cổ anh hào vô dị trí,
Đắc thời ninh cửu khuất lung lao.

 

Dịch nghĩa

Hai con mắt như chớp, vuốt sắc như dao,
Nhất là khi thu tới, khí lực càng mạnh.
Mấy tiếng kêu trong cây mù sương làm tơi tả lá hồng,
Bao lần trời nổi gió, đã bay tít trên mây biếc.
Đã giúp Lã Thượng quét sạch lũ giặc,
Há chịu vì Tào Tháo nhổ một mảy lông.
Những bậc anh hào xưa nay không có gì khác,
Khi gặp thời đâu chịu khuất trong cũi lồng.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Mắt nhanh như chớp, vuốt như đao,
Mạnh nhất thu sang, khí lực trào.
Mấy tiếng mờ sương bay lá đỏ,
Bao lần nổi gió vút tầng cao.
Diệt bao quân giặc đều vì Lã,
Nhổ một mảy lông há bởi Tào.
Hào kiệt xưa nay đều vậy cả,
Gặp thời chịu mãi nhốt lồng sao?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt nhanh, vuốt sắc khoẻ vô cùng,
Thu tới càng thêm khí lực tăng.
Mấy tiếng kêu sương bời lá đỏ,
Bao phen trở gió lộng tầng không.
Đâu vì Lã Thượng ngăn bầy giặc,
Chẳng giúp Tào Man nhổ mảy lông.
Hào kiệt xưa nay đâu có khác,
Giặp thời sao chịu nhốt trong lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời