Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 16:03

偶作

止足人多不自知,
沉吟如醉復如癡。
古今惟有一彭祖,
人世原無雙伯夷。
自見兒郎能作郡,
遂令此老不題詩。
衡茅醉臥休相問,
五十年前事已非。

 

Ngẫu tác

Chỉ túc nhân đa bất tự tri,
Trầm ngâm như tuý phục như si.
Cổ kim duy hữu nhất Bành Tổ,
Nhân thế nguyên vô song Bá Di.
Tự kiến nhi lang năng tác quận,
Toại linh thử lão bất đề thi.
Hành mao tuý ngoạ hưu tương vấn,
Ngũ thập niên tiền sự dĩ phi.

 

Dịch nghĩa

Ở đời có nhiều người không biết rằng mình đã đủ, mình nên thôi
Lúc nào cũng trầm ngâm như say như dại
Từ trước đến nay chỉ có một ông Bành Tổ
Trê đời vốn không có hai ông Bá Di
Từ khi cậu con ra làm chức quận
Khiến cho già này không làm thơ nữa
Chỉ chén say, nằm lì ở nơi nhà tranh, cổng chống, mong đừng ai hỏi đến
Sự việc năm mươi năm về trước nay đã khác xa rồi


Nguồn: Đỗ Ngọc Toại, Thơ văn dịch, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Biết thôi, biết đủ mấy người hay
Lẩm nhẩm dường say lại giở ngây
Bành Tổ thuở xưa duy chỉ một
Bá Di đời trước vốn không hai
Nghe tin quan chức con làm được
Nên thú thơ ngâm, lão chẳng hoài
Lều cỏ say lì thôi chớ hỏi
Năm mươi năm trước khác xa rồi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Biết đủ, mấy người biết đủ chi?
Trầm ngâm ngây dại bởi sân si.
Cổ kim chỉ một ông Bành Tổ,
Trần thế nào hai bác Bá Di.
Từ cậu con ra làm chức quận,
Là già lại nhác chẳng đề thi.
Nhà tranh, say, ngủ, đừng ai hỏi,
Năm chục năm rồi khác bữa ni.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Biết đủ, bao người có hiểu chi
Đắm mê than vãn tợ cuồng si
Cổ kim ai sống như Bành Tổ
Nhân thế ai trong tợ Thế Di
Khi thấy con ra làm huyện sở
Tức thì lão vội xếp văn thi
Nhà tranh say ngủ đâu cần hỏi
Năm chục năm đời khác hẳn đi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời