Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: gặt lúa (11) lao động (118)

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 02:37

觀穫

暑氣炎蒸夏日長,
儒家田事太紛忙。
每愁有粟多生熱,
又恐無禾且乏糧。
薪飯兼收連本穀,
庾囷只在及肩墻。
世間萬事能如願,
風欲盈門粟滿堂。

 

Quan hoạch

Thử khí viêm chưng hạ nhật trường,
Nho gia điền sự thái phân mang.
Mỗi sầu hữu túc đa sinh nhiệt,
Hựu khủng vô hoà thả phạp lương.
Tân phạn kiêm thu liên bản cốc,
Dữu khuân chỉ tại cập kiên tường.
Thế gian vạn sự năng như nguyện,
Phong dục doanh môn túc mãn đường.

 

Dịch nghĩa

Hơi nắng nóng nực ngày mùa hè dài
Mùa màng đến nhà nho rất là bận rộn
Cứ buồn vì có thóc thì sinh nhiều hơi nóng
Lại sợ không có lúa thì sẽ thiếu lương ăn
Để có cả cơm ăn và rơm thổi khi gặt phải cắt cả gốc lúa
Họi là kho với vựa chỉ ở trong bức tường thấp ngang vai
Muôn việc trên đời nếu cứ mong là được
Thì ta mong gió đầy cửa, thóc đầy nhà


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngày hạ chang chang nắng kéo dài,
Nhà nho mùa đến việc bời bời.
Đã e có thóc, nhà thêm nóng,
Lại sợ không lương, bụng đói hoài.
Tiếc củi, rơm thường vơ tận gốc,
Dọn kho, tường thấp chỉ ngang vai.
Việc đời nếu cứ mong mà được,
Thì thóc đầy nhà, gió khắp nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Ngày hè nắng chói nắng chang
Nhà nho mùa gặt xốn xang bận lòng
Thóc hơn e nóng nực hơn
Thóc cao lại sợ chẳng bòn đủ ăn
Bếp rơm gạo mới ngon cơm
Vựa đầy tường thấp ngang tầm bờ vai
Sự cầu nếu ứng được ngay
Xin cơn gió mát thóc đầy một kho

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày hè dằng dặt nắng chang chang
Mùa đến nhà nho việc ngổn ngang
Có thóc thêm e nhà lại nóng
Không lương nên ngại bụng đòi ăn
Dọn kho tường thấp ngang vai nhỉ
Tiếc củi rơm quào tận gốc chăng
Nếu cứ cầu mong mà được cả
Gió lành khắp cửa thóc đầy sân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày hè nóng bức nắng chang chang,
Mùa đến nhà nho việc dở dang.
Có thóc mỗi sầu, nhà nóng bức,
Không cơm gạo ngại, bụng đòi khan.
Rơm củi tiếc cào tận vào rạ,
Đầy vựa thấp tường tầm đến vai.
Nếu cứ việc đời cầu được cả,
Gió lành khắp cửa thóc đầy nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hè nóng như rang nắng kéo dài
Nhà nho việc ruộng bở hơi tai
Hết lo nhiều thóc thừa hơi nóng
Lại sợ mất mùa thiếu cái nhai
Thóc rạ tận thu lùa sát gốc
Nhà kho tạm dựng chứa ngang vai
Việc đời nếu ước chi đều được
Mong thóc đầy kho, gió mát hoài.

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời