Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao
Người người tin chị
Từ anh máng cào
Từ chị xe đẩy
Bác già tay khao
Cả hòn đá nổi
Cả luồng than sâu
Cả gió nóng ran
Cả mây chạm đầu
Đều bầu cho chị
Cho người đồng chí
Chân đi thoăn thoắt
Dáng người hao hao
Tay nhanh như cắt
Lòng vui dạt dào.
Chị lớn lên rồi
Chân ngang tầm núi
Đời hăm hai tuổi
Tổ bốn mươi người.

Mỏ công trường mới
Nào ai dẫn đầu?
Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao.
Ta lên ta lên
Phá quang rừng rậm
Mở lòng đất ấm
Rút dòng than đen!

Chị tổ trưởng mới
Trên tầng cao cao
Mưa dầm nắng gội
Đứng mũi chịu sào
Học ăn nọc nói
Tay làm miệng hỏi
Em của mọi người
Chị của tất cả
Như chim như cá
Hoà trong nước, trời.

Đất nước thân yêu!
Những người con gái
Những người con trai
Như tia nắng bật
Trên đồng ban mai
Như tên vút thẳng
Ào lên dựng đời


Cẩm Phả, 1-8-1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]