06/10/2022 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan hoạch
觀穫

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 15:03

 

Nguyên tác

暑氣炎蒸夏日長,
儒家田事太紛忙。
每愁有粟多生熱,
又恐無禾且乏糧。
薪飯兼收連本穀,
庾囷只在及肩墻。
世間萬事能如願,
風欲盈門粟滿堂。

Phiên âm

Thử khí viêm chưng hạ nhật trường,
Nho gia điền sự thái phân mang.
Mỗi sầu hữu túc đa sinh nhiệt,
Hựu khủng vô hoà thả phạp lương.
Tân phạn kiêm thu liên bản cốc,
Dữu khuân chỉ tại cập kiên tường.
Thế gian vạn sự năng như nguyện,
Phong dục doanh môn túc mãn đường.

Dịch nghĩa

Hơi nắng nóng nực ngày mùa hè dài
Mùa màng đến nhà nho rất là bận rộn
Cứ buồn vì có thóc thì sinh nhiều hơi nóng
Lại sợ không có lúa thì sẽ thiếu lương ăn
Để có cả cơm ăn và rơm thổi khi gặt phải cắt cả gốc lúa
Họi là kho với vựa chỉ ở trong bức tường thấp ngang vai
Muôn việc trên đời nếu cứ mong là được
Thì ta mong gió đầy cửa, thóc đầy nhà

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngày hạ chang chang nắng kéo dài,
Nhà nho mùa đến việc bời bời.
Đã e có thóc, nhà thêm nóng,
Lại sợ không lương, bụng đói hoài.
Tiếc củi, rơm thường vơ tận gốc,
Dọn kho, tường thấp chỉ ngang vai.
Việc đời nếu cứ mong mà được,
Thì thóc đầy nhà, gió khắp nơi.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Quan hoạch