14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: hoa thuỷ tiên (9)

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/01/2009 00:42

水仙

不知此子從何來,
冰玉天然乃爾裁。
座上置之一石海,
明朝忽見數花開。
并歸大賈將奚擇,
獨對衰翁殊可哀。
芳臭分明千載後,
隔墻桃李莫相猜!

 

Thuỷ tiên

Bất tri thử tử tòng hà lai,
Băng ngọc thiên nhiên nãi nhĩ tài.
Toạ thượng trí chi nhất thạch hải,
Minh triêu hốt kiến sổ hoa khai.
Tịnh quy đại cổ tương hề trạch,
Độc đối suy ông thù khả ai.
Phương xú phân minh thiên tải hậu,
Cách tường đào lý mạc tương sai!

 

Dịch nghĩa

Không biết gã này từ đâu đến đây
Trong như băng, trắng như ngọc thiên nhiên đúc nên như thế
Đặt vào chiếc bể đá để trên chỗ ngồi
Sáng ra bỗng thấy mấy bông hoa nở
Đem dồn cho bọn con buôn lơbs thì còn kén chọn gì
Một mình bạn với ông già ốm yếu cũng đáng ái ngại
Thơm thối rõ ràng dù nghìn năm sau
Cách tường đào mận đừng có ghen tị


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Biết rằng gốc tích tự đâu ra?
Cốt cách thiên nhiên, vẻ ngọc ngà.
Trước án đặt vào trong bể đá,
Sáng mai bỗng nở mấy chồi hoa.
Chuyên tay còn kén chi phường lái,
Ngán nỗi riêng vui với lão già.
Thơm thồi nghìn năm sau vẫn thấy,
Mận, đào bên xóm chớ chua ngoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ đâu mà lại đến nơi nầy
Cốt cách thiên nhiên vẻ ngọc say
Bể đá đặt vào hôm trước đó
Giò hoa bỗng nở sáng hôm nay
Vào tay phường lái đâu còn chọn
Đối mặt ông già thật tội thay
Để lại ngàn sau thơm lẫn thối
Cách tường đào lý chớ chua cay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng hay gốc tích tự đâu ra?
Cốt cách thiên nhiên, vẻ lụa là.
Bể đá đặt vào nằm trước án,
Sáng ra bỗng thấy nở chồi hoa.
Vào tay buôn bán đâu còn kén,
Đối mặt riêng vui với lão già.
Mai hậu phân minh thơm lẫn thối,
Cách tường đào lý chớ chua ngoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời