15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2016 18:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 20:58

感事

風蔽塵污何處來,
日光駒影遞相催。
煙飛江上舟如電,
石陸山腰礮似雷。
世有詩書何所用,
天生水火各為財。
讀窮五代瀛環記,
始信寒泉有劫灰。

 

Cảm sự

Phong tế trần ô hà xứ lai,
Nhật quang câu ảnh đệ tương thôi.
Yên phi giang thượng chu như điện,
Thạch lục sơn yêu pháo tự lôi.
Thế hữu thi thư hà sở dụng,
Thiên sinh thuỷ hoả các vi tài.
Độc cùng ngũ đại doanh hoàn ký,
Thuỷ tín hàn tuyền hữu kiếp hôi.

 

Dịch nghĩa

Cơn gió đã đem bụi nhơ từ đâu đến
Ánh mặt trời, bóng ngựa câu cứ thi nhau chạy hoài
Khói tuôn trên mặt sông, thuyền nhanh như chớp
Đá lở trên sườn núi, tiếng súng nổ như sấm
Đời có thi thư, không dùng làm gì cả
Trời sinh ra nước, lửa đều được người ta sử dụng
Có đọc hết các sách trên thế giới nói về vũ trụ
Thì mới tin rằng ở dưới suối lạng cũng gặp vận kiếp hôi


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn:
1. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
2. Hoàng Tạo, Thơ và đời, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Gió bụi từ đâu đến mịt mùng
Vó câu bóng ác chuyển xoay vòng
Khói tuôn mặt nước tàu lao vút
Pháo nổ sườn non đá lở tung
Đời có thi thư thành vật bỏ
Trời sinh nước lửa để ta dùng
Đọc doanh hoàn ký rồi sau thấy
Dưới đất vùi bao kiếp lửa hồng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Gió nhẹ bụi nhơ đâu đến nơi
Bóng câu qua cửa giục ngày trôi
Khói bay trên sóng thuyền như chớp
Đá lở giữa non tựa sấm trời
Đời có thi thư không chỗ dụng
Trời sinh nước lửa vật trên đời
Đọc xong kinh sách trong trời đất
Suối lạnh đúng là có “kiếp hôi”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ đâu gió bụi thổi về đây
Ngày tháng đua nhau rượt đuổi hoài
Đá lở sườn non gầm súng nổ
Khói tuôn mặt nước vút thuyền bay
Trời sinh nước lửa nên dùng vậy
Đời có thi thư há bỏ đi
Sách vở đọc xong rồi mới biết
Tro nồng dưới đất vẫn còn đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ đâu gió bụi thổi về đây,
Ngày tháng đua nhau bóng ngựa câu.
Mặt nước khói tuôn thuyền lướt mạnh,
Bên non đá lở nổ ran đầu.
Thi thư đời có, không dùng được,
Nước lửa trời sinh, dùng được ngay.
Đọc hết sách hay trong cõi đất,
Vùi trong đất lạnh kiếp tro bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phong Linh

Gió kéo bụi nhơ trải một màu
Nắng trời, bóng ngựa cứ đua nhau
Khói tuôn mặt sóng, thuyền lao vút
Đá lở trên đồi, súng nổ mau
Tay giữ thi thư không chỗ dụng
Nước lửa trời sinh đã có lâu
Kẻ mà thông suốt trăm nghìn sách
Mới thấu lửa hồng dưới suối sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời