過𤅷江

𤅷水斜陽渡,
為茫一望中。
帆歸雲際盡,
山入海中空。
南北斷千尺,
往來非一蓬。
行人三過此,
毛鬢漸成翁。

 

Quá Linh giang

Linh thuỷ tà dương độ,
Vi mang nhất vọng trung.
Phàm quy vân tế tận,
Sơn nhập hải trung không.
Nam bắc đoạn thiên xích,
Vãng lai phi nhất bồng.
Hành nhân tam quá thử,
Mao mấn tiệm thành ông.

 

Dịch nghĩa

Qua sông Gianh lúc chiều xế,
Thoáng nhìn cảnh vật lờ mờ.
Cánh buồm về mất hút tận chân mây,
Núi nhô ra, chơi vơi giữa biển cả.
Bờ bắc, bờ nam cách nhau ngàn thước,
Thuyền qua lại vun vút như cỏ bồng.
Riêng ta đã ba lần qua đây,
Râu tóc đổi thay, dần thành ông lão.


Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Sông Gianh tên chữ là Linh giang, một con sông lớn chảy qua Quảng Bình, giáp với luỹ Nhật Lệ. Đường thiên lý Bắc Nam qua sông này, chỗ gần cửa sông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Bóng xế lại qua sông,
Chân mây lẩn cánh buồm.
Lờ mờ nhìn chẳng rõ,
Giữa biển nhô hòn non.
Nam bắc xa ngàn thước,
Thuyền qua tựa cỏ bổng.
Ba lần ta đã tới,
Râu tóc trắng như bông!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sông Gianh, trời đã xế chiều, trông:
Cảnh vật lờ mờ bốn phía sông.
Buồm tiến chân mây buồm lẳng lặng,
Núi nhô mặt biển núi chênh chông.
Bắc nam bờ rộng chừng ngàn thước,
Lui, tới thuyền mau tựa cỏ bồng.
Ta đã ba lần qua ấy nhỉ,
Tóc râu dần đã biến thành ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời