Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 15:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 23:55

饑鼠

爾依我墻壁,
何來一寂寂。
偶值年凶荒,
爾曹互搏擊。
爾曹非不仁,
吾家真無積。
何獨爾為然,
妻子亦交謪。
有食誰不憐,
無食誰不責。
去日西鄰獲,
爾曹各他適。
釜庾及吾家,
吾背始帖席。

 

Cơ thử

Nhĩ y ngã tường bích,
Hà lai nhất tịch tịch.
Ngẫu trị niên hung hoang,
Nhĩ tào hỗ bác kích.
Nhĩ tào phi bất nhân,
Ngô gia chân vô tích.
Hà độc nhĩ vi nhiên,
Thê tử diệc giao trích.
Hữu thực thuỳ bất liên,
Vô thực thuỳ bất trách.
Khứ nhật tây lân hoạch,
Nhĩ tào các tha thích.
Phủ dữu cập ngô gia,
Ngô bối thuỷ thiếp tịch.

 

Dịch nghĩa

Chúng mày nương náu ở tường vách nhà ta
Xưa nay vẫn yên ổn
Gặp phải năm mất mùa
Chúng mày đánh nhau lục đục
Chúng mày cũng không phải là bất nhân
Nhà ta thực tình cũng không có gì dành dụm
Không những chúng mày như thế
Mà vợ con ta cũng cắn dứt
Có ăn thì ai chả gần gũi thân thiết
Không có ăn thì ai chả trách móc
Hôm qua nhà ông ở xóm tây đã gặt
Chúng mày hãy đi sang bên ấy
Khi nào nhà ta có vài thúng
Thì lưng ta mới được nằm yên trên manh chiếu


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Bọn mi nương xó tường ta,
Bấy lâu êm ả trong nhà không sao.
Phải khi gạo kém thóc cao,
Bọn mi lục đục cắn nhau bao lần.
Bọn mi nào phải bất nhân,
Vì ta của để, của ăn không gì.
Phải đâu riêng một bọn mi,
Vợ con ta cũng nhiều khi eo xèo.
Có ăn kẻ mến người yêu,
Hết ăn tiếng ỷ tiếng eo rậm nhời
Xóm Tây qua đã gặt rồi,
Bọn mi sớm liệu mà rời sang ngay,
Để khi có chút nay mai,
May ra ta được đêm dài nằm yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mi núp xó tường ta
Lâu nay luôn im ắng
Buổi gạo kém thóc cao
Bọn mi tranh nhau cắn
Đâu phải mi bất nhân
Nhà ta vốn nghèo túng
Đâu phải riêng bọn mầy
Vợ con ta cũng thế
Có ăn ai cũng yêu
Hết ăn người khi dễ
Xóm tây gặt hôm qua
Bọn mi mau sang đó
Thóc lúa đến nhà ta
Nhà ta may no đủ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mi trọ kẹt tường ta
Bấy lâu vẫn thái hoà
Năm nay mùa thất bát
Mi lại chút chít la
Mi chẳng vô tình thế
Ta nào dư thóc mà
Đâu mình mi đói rách
Vợ ta ốm như ma
Ấm no thì rúc rích
Đói lạnh lại kêu ca
Mau chạy qua hàng xóm
Lão gặt từ hôm qua
Khi nào đầy dăm thúng
Ta mới ngả lưng ra

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lâu nay mi núp tường ta,
Tình hình im ắng cửa nhà không sao
Gặp thời gạo kém thóc cao
Bọn mi tranh cắn lao xao mấy lần
Bọn mi đâu phải bất nhân
Nhà ta của để của ăn không gì
Mà đâu riêng có bọn mi
Vợ con ta cũng đôi khi lỗi lầm
Có ăn ai chẳng yêu thầm
Hết ăn người dễ trách nhầm người ta
Xóm tây mới gặt hôm qua
Bọn mi sang đó liệu mà kiếm mau
Nhà ta thóc lúa đến sau
May ra no đủ đêm thâu giấc nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời