26/01/2022 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơ thử
饑鼠

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 15:06

 

Nguyên tác

爾依我墻壁,
何來一寂寂。
偶值年凶荒,
爾曹互搏擊。
爾曹非不仁,
吾家真無積。
何獨爾為然,
妻子亦交謪。
有食誰不憐,
無食誰不責。
去日西鄰獲,
爾曹各他適。
釜庾及吾家,
吾背始帖席。

Phiên âm

Nhĩ y ngã tường bích,
Hà lai nhất tịch tịch.
Ngẫu trị niên hung hoang,
Nhĩ tào hỗ bác kích.
Nhĩ tào phi bất nhân,
Ngô gia chân vô tích.
Hà độc nhĩ vi nhiên,
Thê tử diệc giao trích.
Hữu thực thuỳ bất liên,
Vô thực thuỳ bất trách.
Khứ nhật tây lân hoạch,
Nhĩ tào các tha thích.
Phủ dữu cập ngô gia,
Ngô bối thuỷ thiếp tịch.

Dịch nghĩa

Chúng mày nương náu ở tường vách nhà ta
Xưa nay vẫn yên ổn
Gặp phải năm mất mùa
Chúng mày đánh nhau lục đục
Chúng mày cũng không phải là bất nhân
Nhà ta thực tình cũng không có gì dành dụm
Không những chúng mày như thế
Mà vợ con ta cũng cắn dứt
Có ăn thì ai chả gần gũi thân thiết
Không có ăn thì ai chả trách móc
Hôm qua nhà ông ở xóm tây đã gặt
Chúng mày hãy đi sang bên ấy
Khi nào nhà ta có vài thúng
Thì lưng ta mới được nằm yên trên manh chiếu

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Bọn mi nương xó tường ta,
Bấy lâu êm ả trong nhà không sao.
Phải khi gạo kém thóc cao,
Bọn mi lục đục cắn nhau bao lần.
Bọn mi nào phải bất nhân,
Vì ta của để, của ăn không gì.
Phải đâu riêng một bọn mi,
Vợ con ta cũng nhiều khi eo xèo.
Có ăn kẻ mến người yêu,
Hết ăn tiếng ỷ tiếng eo rậm nhời
Xóm Tây qua đã gặt rồi,
Bọn mi sớm liệu mà rời sang ngay,
Để khi có chút nay mai,
May ra ta được đêm dài nằm yên.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Cơ thử