Dưới đây là các bài dịch của Dương Xuân Đàm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cơ thử (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Bọn mi nương xó tường ta,
Bấy lâu êm ả trong nhà không sao.
Phải khi gạo kém thóc cao,
Bọn mi lục đục cắn nhau bao lần.
Bọn mi nào phải bất nhân,
Vì ta của để, của ăn không gì.
Phải đâu riêng một bọn mi,
Vợ con ta cũng nhiều khi eo xèo.
Có ăn kẻ mến người yêu,
Hết ăn tiếng ỷ tiếng eo rậm nhời
Xóm Tây qua đã gặt rồi,
Bọn mi sớm liệu mà rời sang ngay,
Để khi có chút nay mai,
May ra ta được đêm dài nằm yên.

Ảnh đại diện

Oa cổ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Nghe nói nơi nơi cấm trống kèn,
Ao ta trống ếch suốt đêm rền,
Quát im, chốc lại hoàn như cũ,
Lệnh cấm bay sao chẳng sợ trên?
Hay thấy nơi này hiu quạnh quá,
Mà khua nhạc nọ rộn ràng lên?
Dù ai cứng cổ đi qua đó,
Thấy ếch đương hăng cũng phải kiềng.

Ảnh đại diện

Xuân nhật kỳ 3 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Mong xuân xuân đến không hay,
Hạt mưa lất phất tầng mây im lìm.
Cây xanh nảy lộc bên thềm,
Trên trời dưới nước cá chim vẫy vùng.
Hạc còn khi lánh bụi hồng,
Bể khơi âu lượn mênh mông chốn nào?
Trước song say lại nằm khoèo,
Những toan xỏ dép mà trèo non xanh.

Ảnh đại diện

Xuân nhật kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Rặng tre chênh chếch mưa bay,
Ngày xuân trên chiếc giường mây kề cà.
Ngang trời một tiếng chim qua,
Nhà bên con trẻ nghê nga học bài.
Lúc cùng thơ dễ nảy tài,
Khi say việc khó mười mươi chẳng sờn.
Chờ vì ít bàn phàn nàn,
Ông Đào chỉ có cây đàn làm thân.

Ảnh đại diện

Nhật mộ Thái giang hành chu (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Cây chen mây biếc phủ trên lầu,
Bốn mặt quanh co mấy nhịp cầu,
Trời tối chuông vừa thưa thớt điểm,
Gió quay, chèo vẫn rộn ràng mau.
Bờ buông bóng trúc màu xanh biếc,
Chè uống bên sen chén ngạt ngào.
Ví được dốc bầu nghe điệu nhạc,
Thân này chí khác khách Bồng Châu.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]