Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2020 10:20

喜雨其一

昨夜愁看有爛星,
電光不發無雷霆。
不知高雨來何自,
起望沙田乃尒青。
瞻仰天功方瞿瞿,
轉移玄化絕冥冥。
民之所喜吾之喜,
且學髯翁記此亭。

 

Hỉ vũ kỳ 1

Tạc dạ sầu khan hữu lạn tinh,
Điện quang bất phát vô lôi đình.
Bất tri cao vũ lai hà tự,
Khởi vọng sa điền nãi nhĩ thanh.
Chiêm ngưỡng thiên công phương cụ cụ,
Chuyển di huyền hoá tuyệt minh minh.
Dân chi sở hỉ ngô chi hỉ,
Thả học Nhiêm ông ký thử đình.

 

Dịch nghĩa

Đêm qua buồn trông sao trời nhấp nháy,
Không có chớp giật, cũng không có sấm ran.
Chẳng hiểu trận mưa rào từ đâu đổ xuống,
Trở dậy nhìn ruộng nương lại xanh như vậy.
Đáng phục sức trời thật là mạnh mẽ,
Đổi thay tạo hoá rất mực nhiệm màu.
Điều dân mừng cũng là ta mừng đó,
Hãy học “ông râu dài” ghi lại về cái đình này.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Buồn ngắm trời đêm lấp lánh sao,
Sấm ran chẳng thấy, chớp đâu nào?
Dậy xem vườn ruộng sao xanh thế,
Chẳng biết trận mưa đến tự đâu.
Đáng phục ông trời thừa sức mạnh,
Đổi thay con tạo lắm cơ màu.
Dân mừng cũng chính điều ta muốn,
Ghi lại đình mưa học “lão râu”.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sao trời lấp lánh, tối đêm qua,
Chớp giật sấm ran, chẳng ló ra.
Không biết mưa rào đâu đến nhỉ,
Dậy xem đồng ruộng tốt ghê ta!
Đổi thay con tạo cơ mầu lắm,
Nễ phục ông trời mạnh mẽ a!
Ghi lại “đình mưa” bài phú trước,
Dân vui, ta cũng thật vui mà!

15.00
Trả lời