Mộng thấy mây thành đình liễu cấm,
Con ta nay đã tới Nam cung.
Ngày xuân sông biếc trôi chiều lặng,
Vũ khúc “Nghê thường” vẳng khoảng không.
Sáu tháng chim bằng thân lướt gió,
Ba năm đất thánh lửa nung lòng.
Bệnh đau tựa cửa hằng trông ngóng,
Lo lắng nghiệp nhà có bớt không?

tửu tận tình do tại