梅雨其二

渺渺玄機竊未平,
雨陰半破小山晴。
魚能信及何須誓,
佛本真如更有生。
莫或人間多錯誤,
幾曾天上不分明。
持杯且向杯中酒,
忽忽頹然臥北楹。

 

Mai vũ kỳ 2

Diểu diểu huyền cơ thiết vị bình,
Vũ âm bán phá tiểu sơn tình.
Ngư năng tín cập hà tu thệ,
Phật bản chân như cánh hữu sinh.
Mạc hoặc nhân gian đa thác ngộ,
Kỷ tằng thiên thượng bất phân minh.
Trì bôi thả hướng bôi trung tửu,
Hốt hốt đồi nhiên ngoạ bắc doanh.

 

Dịch nghĩa

Cơ màu tạo hoá mờ mịt thiết nghĩ chưa công bằng,
Trận mưa rào phá hỏng quả núi nhỏ tạnh ráo.
Cá tin có thể vượt được sóng thì làm gì phải đi ăn thề,
Phật vốn bất sinh bất diệt mà lại còn đẻ.
Chả trách người ta còn nhiều lầm lỗi,
Đến trời cũng nhiều lúc không được phân minh.
Cầm chén mà cứ chú ý vào rượu trong chén,
Ngất ngơ nằm dựa cột nhà phía bắc.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tạo hoá mịt mờ vẫn chẳng công,
Mưa rào phá hỏng cả hòn non.
Phật không sinh diệt sao còn đẻ?
Cá trảy hội thề vẫn ngược dòng.
Chả trách người trần hay mắc lỗi,
Đến như trời đất vẫn chưa công.
Chăm chăm nhìn rượu trong lòng chén,
Tựa cột ngất ngơ phía bắc song.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mịt mù tạo hoá chẳng công bằng,
Núi nhỏ đang khô bỗng ướt dầm.
Cá trẩy hội thề bơi ngược sóng,
Phật nguyên vô diệt cũng vô sinh.
Nhân gian ai chẳng mang lầm lỗi,
Trời đất nhiều khi cũng bất công.
Ngẩng mặt chăm chăm nhìn chén rượu,
Ngất ngư dựa cột khoái vô cùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời