Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 16:57

贈同鄉黎秀才原儒關幫辨再往南定隨派

山關今又轉江城,
囊橐年來尚覺輕。
妻妾三人群子幼,
田園數畝一牢耕。
為賓為佐名難定,
無髮無鬚老未形。
昨日聞君欲歸去,
忽忙攜杖勸君行。

 

Tặng đồng hương Lê tú tài nguyên Nho Quan bang biện tái vãng Nam Định tuỳ phái

Sơn quan kim hựu chuyển giang thành,
Nang thcs niên lai thượng giác khinh.
Thê thiếp tam nhân quân tử ấu,
Điền viên sổ mẫu nhất lao canh.
Vi tân vi tá danh nan định,
Vô phát vô tu lão vị hình.
Tạc nhật văn quần dục quy khứ,
Hốt mang huề trượng khuyến quân hành.

 

Dịch nghĩa

Trước ở Sơn quan nay lại đổi xuống giang thành
Gần một năm lại đây túi đẫy còn cảm thấy nhẹ
Thê thiếp ba người thêm một bầy con nhỏ
Ruộng vườn vài mẫu chỉ có một bò cày
Là khách hay là quan giúp việc khó mà định tên
Không râu không tóc chưa ra vẻ già
Bữa nọ nghe nói ông muốn cáo về
Vội vàng chống gậy khuyên ông cứ đi


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Đầu non chân sóng những phôi pha,
Túi đẫy năm nay mới gọi là...
Hầu vợ mấy người con cái nhỏ,
Bỏ bê một cặp, ruộng vườn ba.
Dở quan dở khách đâu mà gọi,
Không tóc không râu thế chửa già.
Bửa trước nghe rằng ông muốn nghỉ,
Vội vàng chống gậy giục ông ra.


Bản dịch của chính tác giả.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu non nay chuyển đến giang thành
Thơ túi năm rồi thật nhẹ tênh
Dăm mẫu ruộng vườn, trâu chỉ một
Vài ba thê thiếp trẻ đầy đàn
Là quan là khách tên chưa định
Không tóc không râu, lão khó toàn
Nghe nói nay ông xin nghỉ sớm
Về ngay không một chút khuyên can

Chưa có đánh giá nào
Trả lời