15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/07/2017 10:59

慰石老翁

案上書一卷,
筒上筆一把。
無絃琴一張,
無方藥一裹。
潤渴一瓶茶,
祛寒一爐火。
石盆一仙花,
土鉢一佛菓。
與我相為娛,
亦有石老者。
靜燥殊不同,
性情各相左。
石老無一好,
而我無不可。
我性懶好臥,
石老終日坐。
石老默不言,
而我好吟寫。
相俠無相猜,
神交信因果。
與化為往來,
安知子非我。

 

Uý thạch lão ông

Án thượng thư nhất quyển,
Đồng thượng bút nhất bả.
Vô huyền cầm nhất trương,
Vô phương dược nhất khoả.
Nhuận khát nhất bình trà,
Khư hàn nhất lô hoả.
Thạch bồn nhất tiên hoa,
Thổ bát nhất phật quả.
Dữ ngã tương vi ngu,
Diệc hữu thạch lão giả.
Tĩnh táo thù bất đồng,
Tính tình các tương tả.
Thạch lão vô nhất hiếu,
Nhi ngã vô bất khả.
Ngã tính lãn hiếu ngoạ,
Thạch lão chung nhật toạ.
Thạch lão mặc bất ngôn,
Nhi ngã hiếu ngâm tả.
Tương hiệp vô tương sai,
Thần giao tín nhân quả.
Dữ hoá vi vãng lai,
An tri tử phi ngã.

 

Dịch nghĩa

Trên bàn, một quyển sách,
Trong ống, một ngọn bút.
Một cây đàn không dây,
Một thang thuốc không đơn.
Giải khát, một bình trà,
Sưởi rét, một lò lửa.
Trong chậu đá, một nhành thuỷ tiên,
Trong bát sành, một quả phật thủ.
Cùng làm vui với ta,
Còn có cả ông lão đá.
Kẻ bình tĩnh, người nóng nảy không giống nhau,
Tính tình cũng trái ngược.
Lão đá chẳng thích gì,
Mà ta gì cũng thích.
Tính ta lười, thích nằm,
Mà lão đá thì ngồi suốt ngày.
Lão đá im lặng không nói,
Mà ta thì thích ngâm thơ và viết.
Thân thiết nhau, chẳng nghi ngờ nhau,
Bạn thần giao chắc có nhân quả.
Cùng đi lại trong cõi hoá,
Biết đâu ngươi không phải là ta.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng, Nguyễn Văn Tú

Một quyển sách đặt trên yên,
Một ngọn bút cắm ở trên ống này.
Không dây, đàn có một cây,
Không phương, thuốc uống có đầy một phong,
Một bình trà nóng thường dùng,
Một lò sưởi đốt để phòng một bên
Chậu đá một củ thủy tiên,
Một quả Phật thủ đặt trên bát sành.
Lấy ai làm bạn cho đành?
Có ông lão đá với mình cùng vui.
Người lặng tiếng, kẻ nhiều lời,
Tính tình cũng chẳng đi đôi mới kì!
Lão thì chẳng thích chi chi,
Ta thì trái ngược, cái gì cũng hay.
Ta lười, chỉ thích nằm dài,
Mà lão thì cứ suốt ngày ngồi trơ.
Lão thì lẳng lặng như tờ,
Mà ta thì thích ngâm thơ viết bài.
Riêng tình thân chẳng đơn sai,
Bạn thần giao hẳn duyên trời chi đây.
Đi về cõi hóa có ngày,
Biết đâu lão đấy, ta đây một người!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Một quyển sách đặt trên bàn
Một ống bút cũ viết mòn chưa thay
Một cây đàn không có dây
Một thang thuốc bốc mấy ngày chưa phong
Một khay trà uống ấm lòng
Một lò sưởi rực than hồng kế bên
Một chậu đá trồng thuỷ tiên
Một trái phật thủ đặt trên bát sành
Chung vui năm tháng chân thành
Có ông lão đá chung tình này thôi
Nếp trời trái ngược lạ đời
Ông tĩnh ta động đôi người khác nhau
Ông lão đá chẳng ước ao
Còn ta chẳng thiếu thức nào chẳng ham
Tính ta lười nhác hay nằm
Còn ông lão đá tháng năm chỉ ngồi
Ông lão đá chằng hé môi
Còn ta ngâm vịnh suốt đời nghêu ngao
Thân nhau chẳng dối lừa nhau
Bạn bè nhân quả thần giao duyên trời
Lẽ thường cõi hoá chuyền dời
Biết đâu ông chẳng đổi đời cùng ta

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên bàn, một quyển sách đây,
Ống trong, ngọn bút chưa thay lâu rày.
Một cây đàn cũ không dây,
Một thang thuốc bốc mấy ngày không đơn.
Bình trà, giải khát gì hơn
Sưởi hàn, lò lửa than hồng kế bên.
Để trong chậu đá thuỷ tiên,
Quả cây phật thủ đặt trên bát sành,
Cùng vui ta với không danh,
Là ông lão đá trung thành xưa nay.
Tnh hoà, nóng nảy khác nhau,
Tính tình trái ngược lại hay cũng kỳ.
Lão già đá chẳng thích gì,
Mà ta thì chẳng cái gì không ưa.
Thích nằm dài tính ta lười,
Suốt ngày lão đá thích ngồi im chơi.
Lặng im lão đá không lời,
Còn ta thì thích viết vời ngâm thơ.
Thiết thân nhau chẳng nghi ngờ,
Thần giao nhân quả chắc cơ duyên trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời