Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2020 12:16

寄窗友郎舍黎翁

老來同作亂離人,
況值凶年饑饉臻。
墻壁未修君患盜,
饔餐不給我憂貧。
勞勞塵世誰非役,
碌碌浮生患此身。
所以獨憐彭澤宰,
北窗醉臥夢魂春。

 

Ký song hữu Lang Xá Lê ông

Lão lai đồng tác loạn ly nhân,
Huống trị hung niên cơ cận trăn.
Tường bích vị tu quân hoạ ích,
Ung xan bất cấp ngã ưu bần.
Lao lao trần thế thuỳ phi dịch,
Lục lục phù sinh hoạ thử thân.
Sở dĩ độc liên Bành Trạch tể,
Bắc song tuý ngoạ mộng hồn xuân.

 

Dịch nghĩa

Trở về già bọn ta đều là người đời loạn cả,
Huống chi lại gặp năm mất mùa nạn đói kém dồn đến.
Tường vách chưa sửa song bác thường lo mất trộm,
Bữa sớm bữa tối không đủ tôi loa về cảnh nghèo.
Trên cõi trần ai không phải làm ăn vất vả,
Nhưng cái thân tầm thường trong kiếp sống nổi thì cũng đáng lo.
Vì thế chỉ mến quan tể đất Bành Trạch,
Trước song phía bắc say rượu nằm ngủ yên ổn.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thời loạn cùng sang tuổi xế chiều
Gặp năm đói kém khó khăn nhiều
Chưa yên tường vách bác lo trộm
Hai bữa chưa no tôi sợ nghèo
Trên cõi đời này ai chả vất
Tấm thân bé mọn đáng lo sao
Cho nên chỉ mến ông Bành Trạch
Cửa bắc nằm say ngủ gối cao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thời loạn bọn ta tuổi đã cao,
Gặp năm đói kém khó khăn sao.
Vách tường chưa trét, ông lo trộm,
Sớm tối không no, tớ sợ nghèo,
Trần thế mênh mông nên vất vả.
Tấm thân bé mọn khiến lao đao.
Xưa nay chỉ mến ông Bành Trạch,
Cửa bắc nằm say mộng bướm vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời