偶城其二

撓撓江山一細塵,
何為鼎鼎百年身。
名夷利跖枯骸盡,
歉朔盈侏俸祿均。
翼趾角牙原有分,
夔蚿蛇目各相憐。
細衰運會知何極,
當是鴻荒太古人。

 

Ngẫu thành kỳ 2

Nạo nạo giang sơn nhất tế trần,
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân.
Danh Di lợi Chích khô hài tận,
Khiểm Sóc doanh Thù bổng lộc quân.
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận,
Quỳ huyền xà mục các tương liên.
Tế suy vận hội tri hà cực,
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Nước non một mảy bụi hồng
Trăm năm một kiếp nên công cốc gì
Xương khô lợi Chích danh Di
Thù thừa Sóc thiếu chi li công bình
Phận riêng chân cánh sừng nanh
Quỳ huyền rắn mắt khác hình tương lân
Biết đâu hội vận xoay vần
Hồng hoang trở lại một lần nữa chăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ một giang sơn mảnh bụi hồng,
Trăm năm sao tạo lẫy lừng công.
Xương tàn Lợi Chích danh Di lụi,
Sóc thiếu công bình Thù thừa không.
Chân cánh sừng nanh nguyên có phận,
Quỳ huyền mắt rắn khác hình dong,
Biết đâu vận hội xoay vần lại,
Thượng cổ hồng hoang như vận chăng?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời