Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 06:59

偶城其二

擾擾江山一細塵,
何為鼎鼎百年身。
名夷利跖枯骸盡,
歉朔盈侏俸祿均。
翼趾角牙原有分,
夔蚿蛇目各相憐。
細推運會知何極,
當是鴻荒太古人。

 

Ngẫu thành kỳ 2

Nhiễu nhiễu giang sơn nhất tế trần,
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân.
Danh Di lợi Chích khô hài tận,
Khiếm Sóc doanh Thù bổng lộc quân.
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận,
Quỳ huyền xà mục các tương liên.
Tế suy vận hội tri hà cực,
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân.

 

Dịch nghĩa

Người ta như một hạt bụi nhỏ, lẩn vẩn ở giữa núi sông,
Cớ sao cái thân trăm năm cứ uể oải kéo dài mãi.
Bá Di vì danh, Đạo Chích vì lợi, nắm xương khô không còn nữa,
Đông Phương Sóc thiếu, Thù Nho thừa mà bổng lộc đều nhau.
Có cánh, có chân, có sừng, có nanh mỗi loài riêng một phận,
Con quì, con huyền, con rắn, con mắt vật nọ hâm mộ vật kia.
Xét kỹ vận hội, biết đến đâu cho cùng,
Có lẽ lại trở thành người thái cổ đời hồng hoang!


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Nước non một mảy bụi hồng
Trăm năm một kiếp nên công cốc gì
Xương khô lợi Chích danh Di
Thù thừa Sóc thiếu chi li công bình
Phận riêng chân cánh sừng nanh
Quỳ huyền rắn mắt khác hình tương lân
Biết đâu hội vận xoay vần
Hồng hoang trở lại một lần nữa chăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chỉ một giang sơn mảnh bụi hồng,
Trăm năm sao tạo lẫy lừng công.
Xương tàn Lợi Chích danh Di lụi,
Sóc thiếu công bình Thù thừa không.
Chân cánh sừng nanh nguyên có phận,
Quỳ huyền mắt rắn khác hình dong,
Biết đâu vận hội xoay vần lại,
Thượng cổ hồng hoang như vận chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người như hạt bụi giữa non sông,
Thân thế trăm năm cứ bập bồng.
Đủ thiếu nào hay hơn kém nhỉ,
Lợi danh xem lại có hoàn không.
Đã hay mọi vật thân tuy khác,
Lại biết muôn loài tính vẫn đồng.
Suy xét tinh tường cho hết lẽ,
Giống người thái cổ thuở ăn lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời