31/10/2020 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thành kỳ 2
偶城其二

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 06:59

 

Nguyên tác

擾擾江山一細塵,
何為鼎鼎百年身。
名夷利跖枯骸盡,
歉朔盈侏俸祿均。
翼趾角牙原有分,
夔蚿蛇目各相憐。
細推運會知何極,
當是鴻荒太古人。

Phiên âm

Nhiễu nhiễu giang sơn nhất tế trần,
Hà vi đỉnh đỉnh bách niên thân.
Danh Di lợi Chích khô hài tận,
Khiếm Sóc doanh Thù bổng lộc quân.
Dực chỉ giác nha nguyên hữu phận,
Quỳ huyền xà mục các tương liên.
Tế suy vận hội tri hà cực,
Đương thị hồng hoang thái cổ nhân.

Dịch nghĩa

Người ta như một hạt bụi nhỏ, lẩn vẩn ở giữa núi sông,
Cớ sao cái thân trăm năm cứ uể oải kéo dài mãi.
Bá Di vì danh, Đạo Chích vì lợi, nắm xương khô không còn nữa,
Đông Phương Sóc thiếu, Thù Nho thừa mà bổng lộc đều nhau.
Có cánh, có chân, có sừng, có nanh mỗi loài riêng một phận,
Con quì, con huyền, con rắn, con mắt vật nọ hâm mộ vật kia.
Xét kỹ vận hội, biết đến đâu cho cùng,
Có lẽ lại trở thành người thái cổ đời hồng hoang!

Bản dịch của Lê Phụng

Nước non một mảy bụi hồng
Trăm năm một kiếp nên công cốc gì
Xương khô lợi Chích danh Di
Thù thừa Sóc thiếu chi li công bình
Phận riêng chân cánh sừng nanh
Quỳ huyền rắn mắt khác hình tương lân
Biết đâu hội vận xoay vần
Hồng hoang trở lại một lần nữa chăng
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Ngẫu thành kỳ 2