Phù thế công danh tựa mảy lông,
Câu rùa trên sóng, chí khôn cùng.
Tỏ mờ móc trắng lùa hang thẳm,
Ngang dọc dây hồng lướt sóng trong.
Muôn thuở non sông vào hứng rượu,
Chín tầng trăng gió động thơ hùng.
Cưỡi kình giỡn nguyệt hoang đường sự,
Khí phách hào hùng mãi sáng trong.

tửu tận tình do tại