10/02/2023 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Bạch điếu ngao
李白釣鰲

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2020 19:57

 

Nguyên tác

浮世功名一羽毛,
釣鰲江上志何高。
白鈎出沒穿深窟,
紅線縱橫壓怒濤。
萬古江山歸酒興,
九天風月動吟豪。
騎鯨捉月荒唐事,
千古驚人氣概豪。

Phiên âm

Phù thế công danh nhất vũ mao,
Điếu ngao giang thượng chí hà cao.
Bạch câu xuất một xuyên thâm quật,
Hồng tuyến tung hoành áp nộ đào.
Vạn cổ giang sơn quy tửu hứng,
Cửu thiên phong nguyệt động ngâm hào.
Kỵ kình tróc nguyệt[1] hoang đường sự,
Thiên cổ kinh nhân khí khái hào.

Dịch nghĩa

Coi công danh trên cõi phù thế như một mảy lông,
Về câu rùa trên sông, chí khí sao mà cao cả!
Lưỡi câu trắng ẩn hiện xuyên hang sâu thẳm,
Dây đỏ dọc ngang đè làn sóng giận dữ.
Hứng rượu thu cả núi sông muôn thuở,
Thơ hùng lay động gió trăng chín tầng trời.
Cưỡi cá kình, tìm bắt trăng tuy là chuyện hoang đường,
Nhưng khí phách hào hùng đó còn làm cho người đời nghìn năm sau thán phục.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Phù thế công danh tựa mảy lông,
Câu rùa trên sóng, chí khôn cùng.
Tỏ mờ móc trắng lùa hang thẳm,
Ngang dọc dây hồng lướt sóng trong.
Muôn thuở non sông vào hứng rượu,
Chín tầng trăng gió động thơ hùng.
Cưỡi kình giỡn nguyệt hoang đường sự,
Khí phách hào hùng mãi sáng trong.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Lý Bạch đời Đường tính phóng khoáng. Khi vào yết kiến tể tướng, ông đề ngoài bì thư: “Lý Bạch, khách của rùa biển”. Tể tướng hỏi “Tiên sinh câu rùa biển, lấy gì làm dây câu?” Lý Bạch đáp: “Tôi cùng gió sóng thoải mái tâm hình, lấy trời đất tung hoành ý chí, lấy cầu vồng làm dây tơ, lấy mảnh trăng làm lưỡi câu”.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Tương truyền, Lý Bạch say nhảy xuống sông ôm vầng trăng, cưỡi cá kình đi mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Lý Bạch điếu ngao