Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Vũ Duy Vĩ (1)

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2020 21:57

寄排染武年翁

余病君今亦退居,
思君渺渺亦愁余。
果能避世世安避,
縱不疏人人自疏。
老矣不知當世務,
固哉猶讀古人書。
衹惟得近洋洋水,
有酒相尋自有魚。

 

Ký Bài Nhiễm Vũ niên ông

Dư bệnh quân kim diệc thoái cư,
Tư quân diểu diểu diệc sầu dư.
Quả năng tỵ thế thế an tỵ,
Túng bất sơ nhân nhân tự sơ.
Lão hĩ bất tri đương thế vụ,
Cố tai do độc cổ nhân thư.
Chỉ duy đắc cận dương dương thuỷ,
Hũu tửu tương tầm tự hữu ngư.

 

Dịch nghĩa

Tôi ốm, nay bác cũng lui về ở nhà
Ngong ngóng nhớ bác lòng tôi cũng thấy buồn
Đành rằng có thể tránh đời được, nhưng tránh vào đâu?
Dù mình có muốn không xa người thì người cũng tự xa mình
Già rồi không biết đến việc đời này nữa
Gàn thay còn đọc mãi sách người xưa
Chỉ may được gần dòng nước mông mênh
Có rượu mang đến tìm nhau thì sẵn có cá ngay


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Bài thơ viết gửi Vũ Duy Vĩ, cùng đỗ cử nhân một khoa với Nguyễn Khuyến, rồi đố phó bảng, làm án sát, bị cách chức về dạy học ở núi Đọi. Làng Bài Nhiễm ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tôi ốm mà nay bác thoái về
Nhớ người tôi cũng thấy buồn ghê
Tránh đời thì tránh đi đâu được
Mình muốn không xa họ cũng lìa
Già cả hãy quên việc thế sự
Gàn thay còn đọc sách người xưa
Chỉ may ở cạnh dòng sông rộng
Có rượu ra câu cá cũng vừa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tôi đau, nay bác cũng về nhà,
Nhớ bác lòng tôi thật xót xa.
Tớ chẳng tránh đời, đời tránh tớ,
Ta nào xa họ, họ xa ta.
Già rồi thế sự màn chi nữa,
Gàn nhỉ! sách xưa đọc mãi a.
May thật, nhà bên hồ nước rộng,
Sang chơi rượu cá có ngay mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời