Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2008 07:49

春日其三

望春不知春已歸,
寒雲漠漠雨霏霏。
廷階芽甲有生意,
上下鳥魚無滯機。
塵世有時黃鶴去,
海波何處白鷗飛。
北窗獨酌頹然醉,
一欲穿鞋上翠微。

 

Xuân nhật kỳ 3

Vọng xuân bất tri xuân dĩ quy,
Hàn vân mạc mạc vũ phi phi.
Đình giai nha giáp hữu sinh ý,
Thượng hạ điểu ngư vô trệ cơ.
Trần thế hữu thời hoàng hạc khứ,
Hải ba hà xứ bạch âu phi.
Bắc song độc chước đồi nhiên tuý,
Nhất dục xuyên hài thướng thuý vi.

 

Dịch nghĩa

Mong xuân mà chẳng biết xuân đã về
Mây bay man mác mưa bay lấm tấm
Trước thềm ngoài sân cây cối hớn hở nảy lộc đâm chồi
Trên trời dưới nước chim cá bay lặn không ngừng
Cõi trần có lúc hạc vàng bay đi
Ngoài bể khơi chim âu trắng bay lượn nơi nào?
Một mình uống rượu say ngả nghiêng trước cửa sổ hướng bắc
Những toan sỏ chân vào dép mà trèo lên non xanh


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Mong xuân xuân đến không hay,
Hạt mưa lất phất tầng mây im lìm.
Cây xanh nảy lộc bên thềm,
Trên trời dưới nước cá chim vẫy vùng.
Hạc còn khi lánh bụi hồng,
Bể khơi âu lượn mênh mông chốn nào?
Trước song say lại nằm khoèo,
Những toan xỏ dép mà trèo non xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Đón xuân chẳng thấy xuân về
Tầng mây lành lạnh bốn bề mưa rơi
Bên thêm cây cối đâm chồi
Dưới ao cá lội lưng trời chim bay
Hạc vàng bỏ cõi trần này
Biển khơi âu trắng ai hay chốn nào
Một mình song bắc rượu vào
Những toan xỏ dép núi cao cũng trèo

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mong xuân, xuân đến lại không hay
Mây lạnh mù mù mưa bay bay
Lộc biếc bên thềm sinh ý mới
Cá chim trời nước tự do thay
Hạc vàng có lúc xa trần thế
Cò trắng nơi đâu lượn biển mờ
Song bắc một mình say chuốc rượu
Lên non xỏ dép những mong chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mong xuân không biết xuân về rồi,
Mây lạnh mịt mờ mưa mãi thôi.
Chồi biếc bên thềm đâm lộc mới,
Nước trời chim cá tự bay bơi.
Trần gian hạc vàng đôi khi lánh,
Biển thẳm nơi đâu cò trắng bay.
Song bắc một mình say tuý luý,
Lên non xỏ dép đặng trèo chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời