Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 17:30

間詠其九

才學難同曠世賢,
濫叨金馬玉堂仙。
苦吟獨笑詩無力,
破悶須知酒有權。
憶友常懷青嶺外,
思親長在白雲邊。
閒未養得吾之氣,
不怍人兮不愧天。

 

Nhàn vịnh kỳ 09

Tài học nan đồng khoáng thế hiền,
Lạm thao Kim Mã, Ngọc Đường tiên.
Khổ ngâm độc tiếu thi vô lực,
Phá muộn tu tri tửu hữu quyền.
Ức hữu thường hoài thanh lĩnh ngoại,
Tư thân trường tại bạch vân biên.
Nhàn vị dưỡng đắc ngô chi khí,
Bất tạc nhân hề bất quý thiên.

 

Dịch nghĩa

Tài học khó cùng bằng với các bậc hiền tài trên đời,
Mà lạm được làm tiên nơi Kim Mã, Ngọc Đường.
Ngâm nga mãi, cười một mình, thấy thơ vô lực,
Giải phiền, mới biết rượu có quyền năng.
Nhớ bạn giãi lòng qua ngọn núi xanh,
Nghĩ tới mẹ cha, ngóng lên trời mây trắng.
Nhàn hạ không làm giàu thêm chí khí của ta,
Không tủi với người, mà cũng chẳng thẹn với trời!


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Tài học khôn so các bậc hiền,
Ngọc Đường, Kim Mã lạm làm tiên.
Ngâm nga cười khẩy thơ vô lực,
Khuây khoả mới hay rượu có quyền.
Nhớ bạn giãi lòng xanh núi ngoại,
Thương cha nhớ mẹ trắng mây biên.
Rỗi nhàn không dưỡng cho nhân khí,
Chẳng hổ với người thẹn với thiên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chẳng đem tài học sánh cùng người
Mà lạm làm tiên ở cõi đời
Cười khảy ngâm nga thơ cũng hão
Mới hay khuây khoả rượu làm vui
Non xanh nhớ bạn niềm đau đáu
Mây trắng thương cha dạ ngậm ngùi
Nhàn hạ chẳng làm tăng chí khí
Ngẩng đầu không thẹn với ai ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời