Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/11/2013 09:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2020 22:14

悼落蠅

睡起窗開酒半傾,
青蠅何事又營營。
所求一粒能充腹,
何用如簧柞巧聲。
憐爾祗堪倚攀棘,
欺人不覺落藜羹。
天公生化真多事,
避暑驅氛意未平。

 

Điệu lạc dăng

Thuỵ khởi song khai tửu bán khuynh,
Thanh dăng hà sự hựu doanh doanh.
Sở cầu nhất lạp năng sung phúc,
Hà dụng như hoàng tạc xảo thanh.
Liên nhĩ chi kham ỷ phàn cức,
Khi nhân bất giác lạc lê canh.
Thiên công sinh hoá chân đa sự,
Tỵ thử khu phân ý vị bình.

 

Dịch nghĩa

Ngủ dậy vẫn còn dở say, mở cửa sổ
Cớ gì rồi xanh nhiều thế
Cái nó tìm là một hạt gì để no bụng
Chẳng phải dùng nhạc khí để tạo âm thanh khéo
Thương ngươi chỉ quen ở bụi cây đám cỏ
Lừa người, không ngờ rơi xuống nồi canh
Sự sinh ra và biến đổi của thợ trời thật lắm vẻ
Tránh cái nắng, đuổi uế khí chưa được yên


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Tỉnh ra rựơu cạn nửa be
Nhặng xanh đâu đến vo ve bên mình
Cơm rơi nửa hạt bụng phình
Mà sao bắng nhắng sáo sinh chẳng ngừng
Kiếp mi bờ bụi đáng thương
Khinh người chìm bát canh xuông đáng đời
Đặt bày sinh hoá thợ trời
Kẻ đi tránh nắng vì ngươi bực mình

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mở song tỉnh giấc nửa hồ nghiêng
Sao cái nhặng xanh mãi quấy mình
Ti tí hạt cơm đầy bụng chửa
Vo ve lời sáo điếc tai không
Thương cho số kiếp nương bờ bụi
Tội bởi khinh người chết bát canh
Trời đất bày chi cho lắm chuyện
Kẻ đi trốn nắng chẳng ưng lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngủ dậy vẫn say khi mở song,
Cớ gì nhiều quá nhặng ruồi xanh.
Ruồi tìm vài hạt để no bụng,
Nhạc khí chẳng dùng tạo âm thanh.
Ở bụi xót ngươi cây đám cỏ,
Lừa người, đâu tính rớt nồi canh.
Thợ trời biến đổi ngàn muôn vẻ,
Đuổi nắng tránh tà, công chẳng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời