15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/02/2019 22:56

與本縣尹阮,原尹陳同飲,即席書餞

一別琴聲十五年,
中間消息兩茫然。
更知後會為何日,
忽漫相逢是別筵。
送客重吟江上句,
憂時難補劍南篇。
吾儕行止猶如是,
休怪青蛾不值錢。

 

Dữ bản huyện doãn Nguyễn, nguyên doãn Trần đồng ẩm, tức tịch thư tiễn

Nhất biệt cầm thanh thập ngũ niên,
Trung gian tiêu tức lưỡng mang nhiên.
Cánh tri hậu hội vi hà nhật,
Hốt mạn tương phùng thị biệt diên.
Tống khách trùng ngâm “Giang thượng” cú,
Ưu thời nan bổ Kiếm Nam thiên.
Ngô sài hành chỉ do như thị,
Hưu quái thanh nga bất trị tiền.

 

Dịch nghĩa

Xa cách tiếng đàn đã mười lăm năm
Trong thời gian ấy tin tức hai bên đều mờ mịt
Còn biết đâu cuộc họp sau này là ngày nào
Bỗng chốc gặp nhau lại ở trên tiệc tiễn biệt
Đưa khách lại một lần ngâm câu “Giang thượng”
Lo đời nhưng khó nối tiếp được tập thơ Kiếm Nam
Bọn chúng ta đi hay ở mà còn như thế
Thì trách gì khách mày ngài không đáng đồng tiền nữa


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Tương truyền bài thơ làm tặng ông Trần Địch Quyến người miền Trung, trước làm tri huyện Bình Lục, thường qua lại chơi với tác giả. Sau đòi đi nơi khác, cách 15 năm sau, có dịp qua Bình Lục, ông ghé vào thăm, được Nguyễn Khuyến tiếp đãi nồng hậu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Tiếng cầm gửi mười lăm năm trước,
Nhẫn về sau tin tức lờ mờ.
Hội vui biết đến bao giờ,
Biết đâu gặp gỡ lại từ tiễn nhau.
Thơ “Tống khách” gặp câu “Giang thượng”,
Thiên “Kiếm Nam” còn chuộng làm chi.
Lũ ta cũng chẳng ra gì,
Tiền đâu mua lấy nga my cho hoài.


Bản dịch của chính tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đàn vắng mười lăm năm chẳng thấy
Hai nhà tin tức chỉ lông mông
Gặp nhau thoáng chốc, rời xa nhé
Cách biệt muôn trùng, gặp lại không
Tiễn bạn, lại ngâm thơ Dị lão
Lo đời, khó nối nghiệp Du ông
Bọn mình đi, ở còn lưu luyến
Chớ bỉ quần thoa giá một đồng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời