15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/05/2020 20:54

賜子懽會試中副榜

父已三元子副車,
庸非造物有乘除。
一門幸得後先繼,
十理何能八九如。
宇宙斯文天未喪,
祖宗積德地留餘。
風雲會上吾將老,
與世馳驅日望渠。

 

Tứ tử Hoan hội thí trúng phó bảng

Phụ dĩ tam nguyên tử phó xa,
Dung phi tạo vật hữu thừa trừ.
Nhất môn hạnh đắc hậu tiên kế,
Thập lý hà năng bát cửu như.
Vũ trụ tư văn thiên vị táng,
Tổ tông tích đức địa lưu dư.
Phong vân hội thượng ngô tương lão,
Dữ thế trì khu nhật vọng cừ.

 

Dịch nghĩa

Cha lấy được cái tam nguyên, con đã phó bảng,
Phải chăng tạo vật có cái lẽ thừa trừ.
Một nhà may mắn kẻ trước người sau,
Mười điều làm sao được cả tám chín.
Trời chưa nỡ dứt mạch văn chương của vũ trụ,
Đất còn lưu lại phúc đức của tổ tông.
Trên hội phong vân ta đã sắp già,
Ngày ngày mong con sẽ cùng đời rong ruổi.


Rút từ Quế Sơn thi tập tục biên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cha đỗ tam nguyên, con phó bảng,
Phải chăng tạo vật có thừa trừ.
Một nhà may mắn trước sau nối,
Mười việc làm sao tám chín như.
Vũ trụ: mạch văn trời chẳng dứt,
Tổ tổng: phúc đức đất còn lưu.
Phong vân này hội ta đang lão,
Mong ngóng ngày đêm: con gắng như...

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cha lấy tam nguyên, phó bảng, con,
Thừa trừ, tạo vật, vậy là ngon.
Một nhà cũng thể người sau trước,
Mười chuyện làm sao tám chín tròn.
Trời giữ văn chương thiên địa mãi,
Đất lưu phúc đức tổ tông còn.
Phong vân, ta sắp già rồi nhỉ,
Rong ruổi cùng đời, phó thác con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cha đỗ tam nguyên con phó bảng,
Hoá công định sẵn luật bù trừ.
Một nhà may được sau liền trước,
Mười việc mong sao tám, chín như.
Phúc đức tổ tông gìn giữ mãi,
Văn chương trời đất hãy còn lưu.
Phong vân hội ấy dành cho trẻ,
Nhìn bước đường con, bố cũng vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời