世間眉目總非真,
一柱金銅百萬身。
借問塵埃誰似我,
看來惟有鏡中人。

 

Kính

Thế gian my mục tổng phi chân,
Nhất trụ kim đồng bách vạn thân.
Tá vấn trần ai thuỳ tự ngã,
Khán lai duy hữu kính trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Trên thế gian này mắt mày đều không thật
Một tấm kim đồng soi trăm vạn thân người
Ướm hỏi trong cõi trần ai ai là người giống ta?
Xem ra chỉ có cái người trong gương mà thôi

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng.
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt thật trên đời thảy khó trông
Kim đồng một trụ vạn người xem
Trần gian hỏi thử ai như tớ
Trong kính chừng như chỉ có mình

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt mày khó thấy thật trên đời,
Vàng đồng một trụ vạn người soi.
Hỏi thử đường trần ai như tớ,
Chừng như trong kính có một người.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Rốt cục mặt mày vốn chẳng chân
Trụ vàng kia chiếu vạn muôn thân
Bụi trần xin hỏi: Ta ai nhỉ?
Chỉ thấy trong gương một bóng hình.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời