Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 00:52

世間眉目總非真,
一柱金銅百萬身。
借問塵埃誰似我,
看來惟有鏡中人。

 

Kính

Thế gian my mục tổng phi chân,
Nhất trụ kim đồng bách vạn thân.
Tá vấn trần ai thuỳ tự ngã,
Khán lai duy hữu kính trung nhân.

 

Dịch nghĩa

Trên thế gian này mắt mày đều không thật
Một tấm kim đồng soi trăm vạn thân người
Ướm hỏi trong cõi trần ai ai là người giống ta?
Xem ra chỉ có cái người trong gương mà thôi


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng.
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt thật trên đời thảy khó trông
Kim đồng một trụ vạn người xem
Trần gian hỏi thử ai như tớ
Trong kính chừng như chỉ có mình

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt mày khó thấy thật trên đời,
Một trụ vàng đồng vạn kẻ soi.
Hỏi thử đường trần ai sánh tớ,
Chừng như trong kính một người thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Rốt cục mặt mày vốn chẳng chân
Trụ vàng kia chiếu vạn muôn thân
Bụi trần xin hỏi: Ta ai nhỉ?
Chỉ thấy trong gương một bóng hình.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời