Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 06:56

有感其一

沉思世變絕堪傖,
消長盈虛未易量。
宇宙方開新世界,
人民又別一鴻荒。
不知誰是為盤古,
休把浮談笑老莊。
心目未窮年漸老,
故園松菊自徜徉。

 

Hữu cảm kỳ 1

Trầm tư thế biến tuyệt kham sanh,
Tiêu trường doanh hư vị dị lường.
Vũ trụ phương khai tân thế giới,
Nhân dân hựu biệt nhất hồng hoang.
Bất tri thuỳ thị vi Bàn Cổ,
Hưu bả phù đàm tiếu Lão, Trang.
Tâm mục vị cùng niên tiệm lão,
Cố viên tùng cúc tự thảng dương.

 

Dịch nghĩa

Ngẫm nghĩ thời thế biến chuyển thật đáng thương,
Hao lớn đầy vơi, lẽ đời chưa dễ lường được.
Vũ trụ đang mở ra một thế giới mới,
Nhân dân lại riêng một cảnh hồng hoang.
Chẳng biết rằng ai là Bàn Cổ,
Đừng cười lời nói của Lão Trang là phù phiếm.
Mắt nhìn, lòng nghĩ chưa thấy suốt mà tuổi già đã đến,
Thôi thì cứ tiêu dao với cây tùng cây cúc nơi vườn xưa.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Thương cho thế cuộc đổi dời
Khi suy khi thịnh đầy vơi khôn lưòng
Hoàn cầu đổi mới khai trương
Tình dân sinh sống như dường hồng hoang
Nhớ ơn Bàn Cổ mở mang
Coi thường kinh sách Lão, Trang chớ lầm
Nay già chưa thấu thâm trầm
Hẹn cùng tùng cúc đành tâm quay về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Cuộc đời ngẫm nghĩ rất nên thương,
Hao, lớn, đầy, vơi, chửa dễ lường.
Vũ trụ đang thay, đời mới mẻ,
Nhân dân lại chịu cảnh hồng hoang.
Chẳng hay ai đó là Bàn Cổ,
Đừng vội cười chê phái Lão Trang.
Nhìn nhận chưa đâu, già đã đến,
Thôi thì vườn cũ hãy xênh xang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời ngẫm nghĩ đáng nên thương,
Hưng, phế, đầy, vơi, khó thể lường.
Hoàn vũ mở ra tân thế giới,
Nhân dân chịu một cảnh hồng hoang.
Chẳng hay Bàn Cổ ai là thực,
Trang Lão vội đừng phán quá thường.
Nhận thức chưa đâu, già đã đến,
Lơ thơ tùng cúc với sân vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sự đời thay đổi nghĩ lan man,
Được mất hơn thua lẽ khó bàn.
Vũ trụ mở ra tân vận hội,
Nhân dân sao chịu cảnh lầm thang.
Có hay đang ở thời Bàn Cổ,
Lại biết đâu là chuyện Lão Trang.
Chưa thấu lẽ đời già vội đến,
Vườn xưa tùng cúc mặc xênh xang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời