除夕其一

嫩柳癯梅色漸鮮,
光陰從此入新天。
覓巢舊燕思貧主,
破雪新晴露一邊。
蔣詡但知皇漢臘,
陶潛猶記義熙年。
頹然一醉元宵及,
起換衣裳伴水仙。

 

Trừ tịch kỳ 1

Nộn liễu cù mai sắc tiệm tiên,
Quang âm tòng thử nhập tân thiên.
Mịch sào cựu yến tư bần chủ,
Phá tuyết tân tình lộ nhất biên.
Tưởng Hủ đãn tri Hoàng Hán lạp,
Đào Tiềm do ký Nghĩa Hy niên.
Đồi nhiên nhất tuý nguyên tiêu cập,
Khởi hoán y thường bạn thuỷ tiên.

 

Dịch nghĩa

Liễu non mai gầy dần dần có sắc tươi,
Bóng quang âm từ nay đi vào một tiết trời mát.
Chim én cũ tìm tổ còn nhớ chủ nghèo,
Nắng mới phá tuyết đã ló ra một phía trời.
Tưởng Hủ chỉ biết ngày tế chạp của nhà Hán,
Đào Tiềm còn ghi niên hiệu Nghĩa Hy.
Say mềm một giấc mãi đến sáng mồng một,
Dậy thay xiêm áo ngồi bên hoa thuỷ tiên.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Mai gầy liễu nõn, sắc dần tươi,
Thấm thoắt quang âm xuân tới rồi.
Tổ cũ én xưa còn nhớ chủ,
Tuyết tan nắng mới đã nghiêng trời.
Đào Tiềm ghi hiệu theo đời trước,
Tưởng Hủ lễ triều vẫn Hán thôi.
Một giấc say mềm... mồng một Tết,
Dậy thay áo mới ngắm hoa cười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu nõn mai gầy vẻ dễ ưa,
Thiều quang thấm thoắt tháng ngày đưa.
Én xưa tìm tổ rường nhà cũ,
Trời tạnh mây thanh bóng nắng thưa,
Tưởng Hủ vẫn theo ngày chúa trước.
Đào Tiềm còn nhớ hiệu vua xưa.
Say mèm một giấc sang năm mới,
Thức dậy bên hoa lại gượng đùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời