病中

閒時吾自看今吾,
六十餘年一仗夫。
皮骨老來寒暑異,
衡茅病久性情孤。
那堪風雨心為轉,
曾睹江河勢漸趨。
歲月侵尋如昨夢,
醒時痕跡了然無。

 

Bệnh trung

Nhàn thời ngô tự khán kim ngô,
Lục thập dư niên nhất trượng phu.
Bì cốt lão lai hàn thử dị,
Hành mao bệnh cửu tính tình cô.
Na kham phong vũ tâm vi chuyển,
Tằng đổ giang hà thế tiệm xu.
Tuế nguyệt xâm tầm như tạc mộng,
Tỉnh thời ngân tích liễu nhiên vô.

 

Dịch nghĩa

Lúc rỗi ta nhìn lại cái thân ta ngày nay
Một đấng trượng phu ngoài sáu mươi tuổi
Xương da về già mỗi khi thời tiết thay đổi lại thấy khác
Ở nơi nhà tranh cổng chống, ốm lâu nên tính tình trở thành cô quạnh
Chịu sao nổi gió mưa dầu dãi, tâm bị sai khiến
Đã từng thấy sông nước có chiều hướng ngày một đổ xuôi
Năm tháng trôi qua chẳng khác gì giấc mộng đêm trước
Khi tỉnh dậy lâng lâng không có dấu vết gì


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Khi nhàn ta ngắm cái thân đây
Hơn sáu mươi năm cũng mặt mày
Nóng lạnh thân già da thịt khác
Ốm lâu nhà vắng tính tình ngây
Gió mưa dầu dãi tâm còn chuyển
Sông nước xuôi dòng thế đã xoay
Năm tháng trôi qua như giấc mộng
Đến khi tỉnh dậy sạch làu ngay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Rỗi rãi ngoái nhìn cái xác thân,
Trượng phu, sáu chục đã dư phần.
Xương già, da cỗi, ngày thêm khác,
Ngõ vắng, nhà tranh, tính quạnh dần.
Mưa gió dãi dầu, tâm bị khiển,
Suối sông xuôi hướng, kết đang gần.
Tháng năm cứ trải như là mộng,
Tỉnh dậy là xong chẳng vết bần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rỗi, mình xét lại phận mình
Đã hơn sáu chục cũng hình trượng phu
Thân già nóng lạnh đổi thay
Bệnh lâu nhà khó tính hay khác người
Gió mưa nên phải luỵ đời
Trăm sông rồi cũng đổ xuôi một dòng
Tháng năm giấc mộng mơ mòng
Tỉnh ra có bóng vân mồng nào đâu

15.00
Trả lời