29/09/2022 05:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh trung
病中

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 01:43

 

Nguyên tác

閒時吾自看今吾,
六十餘年一仗夫。
皮骨老來寒暑異,
衡茅病久性情孤。
那堪風雨心為轉,
曾睹江河勢漸趨。
歲月侵尋如昨夢,
醒時痕跡了然無。

Phiên âm

Nhàn thời ngô tự khán kim ngô,
Lục thập dư niên nhất trượng phu.
Bì cốt lão lai hàn thử dị,
Hành mao bệnh cửu tính tình cô.
Na kham phong vũ tâm vi chuyển,
Tằng đổ giang hà thế tiệm xu.
Tuế nguyệt xâm tầm như tạc mộng,
Tỉnh thời ngân tích liễu nhiên vô.

Dịch nghĩa

Lúc rỗi ta nhìn lại cái thân ta ngày nay
Một đấng trượng phu ngoài sáu mươi tuổi
Xương da về già mỗi khi thời tiết thay đổi lại thấy khác
Ở nơi nhà tranh cổng chống, ốm lâu nên tính tình trở thành cô quạnh
Chịu sao nổi gió mưa dầu dãi, tâm bị sai khiến
Đã từng thấy sông nước có chiều hướng ngày một đổ xuôi
Năm tháng trôi qua chẳng khác gì giấc mộng đêm trước
Khi tỉnh dậy lâng lâng không có dấu vết gì

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Khi nhàn ta ngắm cái thân đây
Hơn sáu mươi năm cũng mặt mày
Nóng lạnh thân già da thịt khác
Ốm lâu nhà vắng tính tình ngây
Gió mưa dầu dãi tâm còn chuyển
Sông nước xuôi dòng thế đã xoay
Năm tháng trôi qua như giấc mộng
Đến khi tỉnh dậy sạch làu ngay
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bệnh trung