25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/07/2017 02:09

話舊

昔日從師俱妙齡,
至今鬚髮儘星星。
窮通底局知誰主,
老大何人為我兄?
伏枕不勝驚昨夢,
回頭已若隔前生。
吾儕安得中山酒,
一醉悠然到太平。

 

Thoại cựu

Tích nhật tòng sư câu diệu linh,
Chí kim tu phát tận tinh tinh.
Cùng thông để cục tri thuỳ chủ,
Lão đại hà nhân vi ngã huynh?
Phục chẩm bất thăng kinh tạc mộng,
Hồi đầu dĩ nhược cách tiền sinh.
Ngô sài an đắc Trung Sơn tửu,
Nhất tuý du nhiên đáo thái bình.

 

Dịch nghĩa

Ngày xưa theo thầy đi học đều còn trẻ tuổi.
Đến nay râu tóc đều đã đốm bạc.
Cuộc cùng thông biết ai làm chủ,
Người nào già cả, đáng làm anh ta?
Tựa gối xiết nỗi kinh sợ về giấc mộng đêm qua,
Ngoảnh đầu nhìn lại, như đã cách kiếp trước.
Ước gì bọn ta có rượu Trung Sơn mà uống,
Say một giấc dài cho đến ngày thái bình.


Rút từ Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
4. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuyến

Theo thầy ngày trước hãy ngây thơ,
Râu tóc bây giờ đã bạc phơ.
Hơn kém cuộc này ai chủ đó,
Già nua mấy kẻ bậc anh ta.
Ngủ đi còn sợ chiêm bao trước,
Nghĩ lại như là chuyện thuở xưa.
Có rượu Trung Sơn cho lũ tớ,
Tỉnh ra hỏi đã thái bình chưa?


Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Nam âm thảo (VHv.2381).
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày trước theo thầy tuổi trẻ thơ.
Đến nay râu tóc đã bạc phơ.
Cùng thông hưng phế ai làm chủ,
Già cả kẻ nào đáng ta thờ?
Giấc mộng qua đêm bao ngán sợ,
Như là nhìn lại kiếp xa xưa.
Ước gì có rượu Trung Sơn uống,
Lúc tỉnh thái bình đã đến chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thuở trước theo thầy mới tuổi hoa
Bây giờ râu bạc tóc sương pha
Hơn thua mãn cuộc không ai chủ
Tuổi tác như mình mấy kẻ qua
Tựa gối hồn kinh về mộng cũ
Quay đầu vía lạc tận trời xa
Sao mà có rượu Trung Sơn nhỉ
Quyết uống nhâm nhi đợi thái hoà.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời