己丑重陽其一

風雨蕭蕭九月天,
山河舉目最堪憐。
小池綠漲乃如此,
去歲黃花殊不然。
柳葉垂青光透日,
竹籬積翠暮浮煙。
近來不作登高興,
醉臥寒窗抱甕眠。

 

Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1

Phong vũ tiêu tiêu cửu nguyệt thiên,
Sơn hà cử mục tối kham liên.
Tiểu trì lục trướng nãi như thử,
Khứ tuế hoàng hoa thù bất nhiên.
Liễu diệp thuỳ thanh quang thấu nhật,
Trúc ly tích thuý mộ phù yên.
Cận lai bất tác đăng cao hứng,
Tuý ngoạ hàn song bão úng miên.

 

Dịch nghĩa

Trời tháng chín tiếng gió mưa dào dạt
Trông vời non sông nghĩ rất đáng thương
Trong ao nhỏ nước xanh dâng lên như vậy
Cảnh hoa vàng năm ngoái đã khác hẳn rồi
Chồi liễu rú lá xanh có ánh mặt trời xuyên qua
Giậu tre um mầu biếc làn khói chiều bao phủ
Gần đây không có hào hứng lên chơi núi
Chỉ say nằm bên cửa sổ vắng ôm vò rượu mà ngủ


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Gió mưa tháng chín xạc xào
Cảnh ngoài trông thấy mà xao xuyến lòng
Lên cao mực nước ao trong
Hoa vàng năm ngoái nay trồng muộn hoa
Mặt trời mành liễu xiên qua
Giậu tre xanh biếc khói là là bay
Chán trò trèo núi năm nay
Bên song ôm hũ uống say ngủ vùi

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa tháng chín vang rào rào,
Trông thấy non sông lòng xuyến xao.
Trong vắt lên cao ao mực nước,
Hoa vàng năm ngoái muộn nay chào.
Mặt trời xiên liễu qua mành rũ,
Xanh biếc giậu tre bay khói vào.
Không thích năm nay trò viếng núi,
Bên song ôm hũ uống say nhào.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng chín bời bời tiếng gió mưa,
Trông vời sông núi não nùng chưa.
Ao con nước biếc dâng như thế,
Năm ngoái hoa vàng sắc khác xưa.
Chòm liễu sắc xanh làn nắng rọi,
Lùm tre vẻ biếc bóng chiều đưa.
Gần đây chẳng hứng lên cao nữa,
Ôm hũ, bên song rượu chẳng chừa.

14.00
Trả lời