Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/01/2009 00:48

蛙鼓

聞道村村禁鼓笳,
我池蛙鼓徹宵過。
叱之良久復如是,
令在諸君不畏耶。
或愛幽居多淡薄,
且容一部作繁花。
未知強項何人者,
過此還當式怒蛙。

 

Oa cổ

Văn đạo thôn thôn cấm cổ già,
Ngã trì oa cổ triệt tiêu quá.
Sất chi lương cửu phục như thị,
Lệnh tại chư quân bất uý da.
Hoặc ái u cư đa đạm bạc,
Thả dung nhất bộ tác phồn hoa.
Vị tri cường hạng hà nhân giả,
Quá thử hoàn đương thức nộ oa.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói các nơi đâu cũng cấm trống kèn
Ao nhà ta thì trống ếch kêu suốt đêm
Quát mắng thì im một lúc lâu rồi đâu lại hoàn đấy
Có lệnh cấm mà các ngươi không sợ à?
Hay là ái ngại chỗ ở u tịch này nhạt nhẽo quá
Nên để cho một đội âm nhạc làm nhộn nhịp lên
Không biết có người cúng cổ nào đó
Qua đây cũng phải kính cẩn trước con ếch giận giữ


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Trống ếch ở đây chỉ tiếng ếch kêu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Nghe nói nơi nơi cấm trống kèn,
Ao ta trống ếch suốt đêm rền,
Quát im, chốc lại hoàn như cũ,
Lệnh cấm bay sao chẳng sợ trên?
Hay thấy nơi này hiu quạnh quá,
Mà khua nhạc nọ rộn ràng lên?
Dù ai cứng cổ đi qua đó,
Thấy ếch đương hăng cũng phải kiềng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kèn trống nghe rằng cấm ở đây
Ao ta trống ếch suốt đêm nay
Quát im mà cứ rền như thế
Lệnh cấm nhưng sao chẳng sợ này
Bởi thấy chốn quê hơi quạnh quẽ
Nên bày ca nhạc cốt vui say
Nào ai vững dạ đi qua đó
Tiếng ếch ồm vang vía cũng bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe rắng đây cấm trống kèn,
Ao ta trống ếch tiếng rền suốt đêm.
Quát im mà cứ vang rền,
Chẳng kiêng lệnh cấm cấp trên sao tề.
Vì rằng quạnh vắng quê nay,
Nên bày ca nhạc vui say rộn ràng.
Nào ai vững dạ qua làng,
Đương hăng tiếng ếch ồm vang kiêng dè.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lệnh cấm nơi nơi nổi trống kèn
Ao nhà trống ếch vẫn rùm beng
Quát im chốc lại khua đều mãi
Cấm bặt luôn sao cứ mãi rền
Chắc tại nhìn ao buồn bã quá
Nên bèn nổi nhạc rộn ràng lên
Ai mà cứng cổ mò qua đó
Thấy chúng nổi cơn cũng chợt hèn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời