07/07/2022 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oa cổ
蛙鼓

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:00

 

Nguyên tác

聞道村村禁鼓笳,
我池蛙鼓徹宵過。
叱之良久復如是,
令在諸君不畏耶。
或愛幽居多淡薄,
且容一部作繁花。
未知強項何人者,
過此還當式怒蛙。

Phiên âm

Văn đạo thôn thôn cấm cổ già,
Ngã trì oa cổ triệt tiêu quá.
Sất chi lương cửu phục như thị,
Lệnh tại chư quân bất uý da.
Hoặc ái u cư đa đạm bạc,
Thả dung nhất bộ tác phồn hoa.
Vị tri cường hạng hà nhân giả,
Quá thử hoàn đương thức nộ oa[1].

Dịch nghĩa

Nghe nói các nơi đâu cũng cấm trống kèn
Ao nhà ta thì trống ếch kêu suốt đêm
Quát mắng thì im một lúc lâu rồi đâu lại hoàn đấy
Có lệnh cấm mà các ngươi không sợ à?
Hay là ái ngại chỗ ở u tịch này nhạt nhẽo quá
Nên để cho một đội âm nhạc làm nhộn nhịp lên
Không biết có người cúng cổ nào đó
Qua đây cũng phải kính cẩn trước con ếch giận giữ

Bản dịch của Dương Xuân Đàm

Nghe nói nơi nơi cấm trống kèn,
Ao ta trống ếch suốt đêm rền,
Quát im, chốc lại hoàn như cũ,
Lệnh cấm bay sao chẳng sợ trên?
Hay thấy nơi này hiu quạnh quá,
Mà khua nhạc nọ rộn ràng lên?
Dù ai cứng cổ đi qua đó,
Thấy ếch đương hăng cũng phải kiềng.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Trống ếch ở đây chỉ tiếng ếch kêu.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Con ếch giận giữ. Vua nước Việt là Câu Tiễn đang đi xe, thấy con ếch phùng bụng lên, trố mắt ngồi nhìn, có vẻ giận giữ, liền cúi đầu tỏ ý kính cẩn. Người đánh xe hỏi: “Sao ngài kính cẩn thế?” Câu Tiễn nói: “Con ếch có dũng khí như vậy, ta không nên kính nó ru?”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Oa cổ