間詠其三

首宿誰知學士盤,
舉頭惟有日團團。
昔年已飽蘇秦笑,
金日猶然范叔寒。
宇宙憑人能了事,
乾坤許我得偷閒。
腹中自笑無他抱,
只有區區一寸丹。

 

Nhàn vịnh kỳ 03

Thủ túc thuỳ tri học sĩ bàn,
Cử đầu duy hữu nhật đoàn đoàn.
Tích niên dĩ bão Tô Tần tiếu,
Kim nhật do nhiên Phạm Thúc hàn.
Vũ trụ bằng nhân năng liễu sự,
Càn khôn hứa ngã đắc thâu nhàn.
Phúc trung tự tiếu vô tha bão,
Chỉ hữu khu khu nhất thốn đan.

 

Dịch nghĩa

Qua đêm, ai hay nơi bàn học sỹ,
Ngẩng đầu, đã thấy mặt trời toả bóng tròn.
Năm xưa từng cười Tô Tần no đủ,
Ngày nay còn lo Phạm Thúc rét mướt.
Vũ trụ có thể giúp người được việc,
Trời đã cho tâ được phút thư nhàn.
Tự cười trong bụng không mong muốn gì,
Chỉ có chút mọn này, là ôm ấp mãi một tấc lòng son.


Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ai biết đêm qua bàn học sĩ,
Ngẩng trông bóng nắng đã gần tròn.
Nay lo Phạm Thúc còn đang rét,
Xưa giễu Tô Tần no đủ hơn.
Vũ trụ giúp người nên nghiệp lớn,
Đất trời cho lão được nhàn luôn.
Cười mình: còn muốn mong gì nữa?
Ôm mãi trong lòng một tất son.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai hay đêm trước chốn phòng văn,
Ngoảnh mặt trông ra bóng nắng tròn.
Xưa giễu chàng Tô khi đắc thế,
Nay lo chú Thúc buổi cơ hàn.
Non sông giúp tớ nên công nghiệp,
Trời đất cho ta được vẻ vang.
Chẳng ấp ôm chi trong bụng nữa,
Còn đây duy nhất tấm lòng vàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời