Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/05/2010 12:59

排悶其一

南山遠遠曉雷鳴,
似向人間訴不平。
一出電光天有瞬,
纔過風信竹無聲。
盆間鼠祖嗔濃淡,
野外鳩夫妒雨晴。
持酒隔籬對鄰叟,
何妨嘖嘖話桑耕。

 

Bài muộn kỳ 1

Nam sơn viễn viễn hiểu lôi minh,
Tự hướng nhân gian tố bất bình.
Nhất xuất điện quang thiên hữu thuấn,
Tài qua phong tín trúc vô thanh.
Bồn gian thử tổ sân nùng đạm,
Dã ngoại cưu phu đố vũ tình.
Trì tửu cách ly đối lân tẩu,
Hà phương sách sách thoại tang canh.

 

Dịch nghĩa

Ở phía nam núi Nam Sơn, buổi sớm có tiếng sấm vang rền xa xa,
Tựa hồ như hướng về cõi nhân gian tố cáo nỗi bất bình.
Điện loé ra một tia sáng, tưởng như trời chớp mắt,
Cơn gió qua rồi, tre lại im lặng, không còn tiếng nữa.
Trong chậu, chuột kêu ca thức ăn mặn nhạt,
Ngoài đồng, anh chàng cưu ghen với mưa nắng.
Ở bên này giậu, cầm chén mời ông già hàng xóm,
Nói chuyện tràn về trồng dâu cấy lúa, thế mà lại hay!


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Sáng nay sấm động tự non xa,
Như tỏ căm hờn với chúng ta.
Chớp lóe trời như đang nháy mắt.
Gió im trúc lại lặng như tờ.
Quanh nồi chú chuột chê nồng nhạt,
Ngoài nội chàng cưu gắt nắng mưa.
Cách giậu mời ông hàng xóm chén.
Chuyện tràn thóc lúa với tằm tơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Núi Nam xa sấm đùng đùng
Giận hờn dường muốn tỏ cùng thế gian
Lưng trời chớp nháy sáng choang
Gió ngừng rặng trúc ngỡ ngàng lặng thinh
Trong âu chuột rúc chê canh
Tiếng cưu ngoài nội phụ tình nắng mưa
Cách rào nói chuyện tầm tơ
Cùng ông hàng xóm say sưa thoả lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non xa sấm động sáng này
Dường như tỏ rõ biết bao bất bình
Chớp loè tựa mắt nháy xem
Gió qua trúc lại lặng yên như tờ
Quanh nồi mặn, lạt chuột chê
Chàng cưu bẳn chuyện nắng mưa ngoài đồng
Cách rào chén rượu mời ông
Cùng nhau thóc lúa tơ tằm chuyện say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng nay sấm động non xa,
Căm hờn như tỏ cùng là thế gian.
Chân trời chớp loé sấm vang.
Gió ngưng rặng trúc lặng an như tờ.
Quanh nồi chú chuột lượn lờ,
Tiếng cừu ngoài nội vật vờ cầm hơi.
Cách rào hàng xóm chén mời.
Chuyện say thóc lúa với thời tằm tơ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời