24/10/2019 01:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài muộn kỳ 1
排悶其一

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 14:45

 

Nguyên tác

南山遠遠曉雷鳴,
似向人間訴不平。
一出電光天有瞬,
纔過風信竹無聲。
坌間鼠祖嗔濃淡,
野外鳩夫妒雨晴。
持酒隔籬對鄰叟,
何妨嘖嘖話桑耕。

Phiên âm

Nam sơn viễn viễn hiểu lôi minh,
Tự hướng nhân gian tố bất bình.
Nhất xuất điện quang thiên hữu thuấn,
Tài qua phong tín trúc vô thanh.
Bộn gian thử tổ sân nùng đạm,
Dã ngoại cưu phu[1] đố vũ tình.
Trì tửu cách ly đối lân tẩu,
Hà phương sách sách thoại tang canh.

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Văn Tú)

Sáng nay sấm động tự non xa,
Như tỏ căm hờn với chúng ta.
Chớp lóe trời như đang nháy mắt.
Gió im trúc lại lặng như tờ.
Quanh nồi chú chuột chê nồng nhạt,
Ngoài nội chàng cưu gắt nắng mưa.
Cách giậu mời ông hàng xóm chén.
Chuyện tràn thóc lúa với tằm tơ!
[1] Chim cưu, chàng chim cứ trời mưa lại đuổi vợ đi, nắng mới gọi vợ về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Bài muộn kỳ 1