15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
7 bài trả lời: 5 bản dịch, 2 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 03/09/2010 20:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 04/09/2010 06:52

讀易

冬日多如夏日長,
南風還有北風涼。
自為可口鴟嗔鳳,
不盡機心雀捕螳。
海宇若開新世界,
民風應入古鴻荒。
清晨獨起觀周易,
消息盈虛未易詳。

 

Độc dịch

Đông nhật đa như hạ nhật trường,
Nam phong hoàn hữu bắc phong lương.
Tự vi khả khẩu, si sân phượng,
Bất tận cơ tâm, tước bộ đường.
Hải vũ nhược khai tân thế giới,
Dân phong ưng nhập cổ hồng hoang.
Thanh thần độc khởi quan Chu Dịch,
Tiêu tức doanh hư vị dị tường.

 

Dịch nghĩa

Ngày mùa đông đâu dài bằng ngày mùa hè,
Gió nồm qua rồi lại đến gió bấc lạnh.
Cú gầm ghè phượng hoàng, tự cho là mình có miếng ngon,
Sẻ bắt bọ ngựa, cơ mưu ở đời không lường hết được.
Vũ trụ hình như mở ra một thế giới mới,
Dân phong tựa như trở lại đời hồng hoang.
Sáng sớm dậy, một mình xem kinh Chu Dịch,
Cái lẽ đầy, vơi, suy, thịnh, chưa dễ hiểu được.


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ngày đông ngắn, ngày hè dằng dặc,
Gió nam qua, gió bắc tiếp theo.
Được mồi, thấy phượng cú kêu,
Sẻ rình bọ ngựa cơ mưu khôn lường.
Thế giới tựa bước sang hội mới,
Dân phong như trở lại hồng hoang.
Sáng đem kinh Dịch xem tường,
Đầy vơi cơ tạo, dễ lường được đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Lỗi chính tả?

Từ 爭 "tranh" như bị phiên âm nhầm, hay gõ nhầm thành "đa", bác Tiêu Đồng ơi?!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

sửa lại phiên âm chữ 爭

Lúc đầu mình gõ chữ Hán theo cuốn của Trần Văn Nhĩ. Ở cuốn này, câu thứ nhất là: "Đông nhật đa (多) như hạ nhật trường". Sau vì muốn trung thành với bản dịch nghĩa của Nguyễn Văn Huyền nên mình thay bằng chữ "tranh 爭" và chưa kịp sửa lại phần phiên âm. Chân thành cảm ơn Pang De!


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - Tác phẩm, NXB KHXH, 1984.
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pang De

Ngày đông ngày hạ chẳng dài ngang
Chớm dứt gió nam gió bắc sang
Cú tức phượng hoàng mồi tưởng bở
Sẻ rình bọ ngựa họa không lường
Càn khôn dường đổi thay trần thế
Dân chúng dễ vào lại hỗn mang
Sớm dậy một mình xem sách Dịch
Đầy vơi suy thịnh dễ đâu tường

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Ngày đông ngắn ngày hè dài
Gió nồm gió bấc vần xoay luật trời
Cú hội ghen, phượng giữ mồi
Sẻ rình bọ ngựa, trò đời cơ tâm
Hoàn cầu tới hội canh tân
Hồng hoang sống lại tình dân hội này
Đọc trang Kinh Dịch sớm nay
Chẳng hay cơ tạo vơi đầy thịnh suy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày đông ngắn, ngày hè dài
Hết nam đến bấc đổi thay gió trời
Tranh mồi giành phượng, cú kêu
Sẻ rình bọ ngựa biết gì cao xa
Non sông vận hội mở ra
Dân phong trở lại như là hồng hoang
Sáng mai kinh Dịch mở xem
Đầy vơi thua được khó mong biết tường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngày hạ ngày đông tranh ngắn dài,
Nồm đi bấc lạnh lại qua thay.
Cú gầm chim phượng mồi ngon giữ,
Sẻ bắt đường lang (1), mưu khó hay.
Vũ trụ mở ra thời vận mới,
Dân phong như lại hồng hoang ngày.
Một mình sáng sớm xem Chu Dịch,
Cái lẽ đầy, vơi chưa hiểu ngay.


(1) Đường lang là con bọ ngựa
15.00
Trả lời