Dưới đây là các bài dịch của Pang De. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lãng đào sa kỳ 4 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Pang De

Xin hỏi: triều sông cùng nước bể,
Tình chàng ý thiếp khác chi đâu?
Hận nhau chẳng được triều y hẹn,
Thương nhớ thì hay bể kém sâu.

Ảnh đại diện

Tẩu bút tạ Vương Phác cư sĩ trụ trượng (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Pang De

Mộc qua cành tuyết bạn trao ta,
Lưu lạc sáu năm chẳng lại nhà.
Nghìn núi vạn khe không quản tới,
Chân vào chốn hiểm chẳng ngờ qua.

Ảnh đại diện

Cúc (Trần Minh Tông): Bản dịch của Pang De

Cúc vàng ngâm vịnh rượu nên bày,
Thu muộn giậu hoa hương vẫn bay.
Nhân vật cổ kim đâu biết xuể,
Núi Nam đôi chắc gì hay.

Ảnh đại diện

Cam Lộ tự (Trần Minh Tông): Bản dịch của Pang De

Xa trông biếc núi xanh cây
Bóng ô chếch mái phía tây khe đồi
Bên rừng chim hót lẻ loi
Thông già một lối hoa rơi rụng dần

Ảnh đại diện

Cảm thuật kỳ 1 (Nguyễn Xuân Ôn): Bản dịch của Pang De

Áo còn vẻ phượng mũ đuôi điêu
Giao kết sài lang sớm tới chiều
Nước đấy non sông tằm nhấm hết
Nhà ai cổng ốc én bay đều
Thấy trăng ngờ nắng trâu Nam thở
Gặp gió tưởng đông ngựa Bắc kêu
Loài vật cũng còn hay thủy thổ
Lầu cao én sẻ mới nhàn nhiều

Ảnh đại diện

Độc dịch (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Pang De

Ngày đông ngày hạ chẳng dài ngang
Chớm dứt gió nam gió bắc sang
Cú tức phượng hoàng mồi tưởng bở
Sẻ rình bọ ngựa họa không lường
Càn khôn dường đổi thay trần thế
Dân chúng dễ vào lại hỗn mang
Sớm dậy một mình xem sách Dịch
Đầy vơi suy thịnh dễ đâu tường

Ảnh đại diện

Xuân nhật tạp hứng (Lục Du): Bản dịch của Pang De

Hằng đêm đốt củi sưởi chăn bông
Một bữa áp trưa đáng vạn đồng
Làm lão quê mùa không phận sự
Thấy dân vơ vất mãi đau lòng

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Pang De

Thiếu phụ trong khuê biết khổ nào
Ngày xuân trang điểm diễu lầu cao
Mới hay đầu ngõ xanh màu liễu
Hối để chồng đi kiếm áo bào

Ảnh đại diện

Sương thiên (Nguyễn Tư Giản): Bản dịch của Pang De

Trăng lặn lầu soi mặt nước mờ
Như mưa sương sớm phủ đầy bờ
Nửa đèo cây lá thêm vàng úa
Một tối non đầu hóa trắng phơ
Mây thẫm núi Hành không nhạn lại
Trời hàn sông Sở mỗi thuyền trơ
Muốn hay mai Lĩnh đà khai nụ
Ngút mắt khói mây dạ bộn bừa

Ảnh đại diện

Thu dạ cùng thanh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Pang De

Một trời Tinh Đẩu thẳm đêm trường
Vẳng tiếng râm ran dạ khó ngưng
Cách trúc nhỏ to lay gối muộn
Hòa sương đứt nối rót âm thương
Ba canh đồn ải buồn tiếng ốc
Vạn dặm phòng khuê khổ bóng hường
Hoành giáo suốt thu noi tiết tháo
Đinh ninh chẳng để ngấm sâu lòng


Âm thương: âm thanh của mùa thu.

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối