Dưới đây là các bài dịch của Pang De. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Tạp ngâm (I) (Nguyễn Du): Bản dịch của Pang De

Góc biển chân mây bước chẳng ngưng
Đất trời đâu đến ấy phòng cung
Nghĩ suy không để ruồi xanh bám
Ăn ở đâu cho kiến trắng chung
Sầu khách tiêu điều ca dễ lắng
Tráng tâm lưu lạc kiếm khôn dùng
Cửa cài không biết xuân còn hết
Chỉ thấy hoa lê rụng kiệt cùng

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Bản dịch của Pang De

Gió gấp trời cao vượn ỉ ôi,
Bến trong cát trắng cánh chim hồi.
Xạc xào lá rụng không biên giới,
Cuồn cuộn sông về chẳng lúc thôi.
Vạn dặm thu sầu thường nhiễu khách,
Trăm năm thân yếu vẫn leo đồi.
Gian nan khổ hận đầu thêm bạc
Xiêu đảo mới dừng chén rượu hôi.

Ảnh đại diện

Xuân mộ (Thái Thuận): Bản dịch của Pang De

Bèo nổi trăm năm ngán phận ta
Xuân qua đâu kẻ chẳng nên già
Bên cầu bóng liễu soi dòng nước
Trên bến tiếng đa dậy ánh tà
Không phận trăng còn lồng khói trúc
Có tình gió vẫn quyện hương hoa
Thiều quang chín chục sao mau chóng
Thân khách khôn vơi nỗi nhớ nhà

Ảnh đại diện

Sơ thu cảm hứng kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Pang De

Gió thổi trên sông lá lắt lay
Cành cao ve lạnh hết ngày rầy
Vì chưng tiếng có thanh thương điệu
Chẳng phải người buồn chẳng biết thay

Ảnh đại diện

Trì thượng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Pang De

Một thuyền gái nhỏ chèo
Sen trắng bẻ về theo
Chẳng nghĩ che tung tích
Lối đi mở mặt bèo

Ảnh đại diện

Đề thi hậu (Giả Đảo): Bản dịch của Pang De

Ba năm trời hai câu lên giấy
Khi ngâm lên lệ chảy hai hàng
Tri âm ví thử không màng
Quay về núi cũ thu sang ta nằm.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Pang De

Người trước bay đâu cùng cánh hạc,
Chốn này trơ lại mỗi lầu không.
Hạc vàng một chuyến không về lại,
Mây trắng ngàn năm vẫn lượn vòng.
Sông tạnh Hán Dương cây rõ bóng,
Cỏ thơm Anh Vũ bãi xanh nồng.
Chiều buông mắt dõi quê đâu tá,
Khói sóng khơi buồn toả mặt sông.

Ảnh đại diện

Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Pang De

Cả ngày nhàn phòng văn khép chặt
Cửa bên ngoài không khách ghé sang
Quyên kêu xuân đã muộn màng
Một sân mưa bụi hoa xoan nở đầy

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]