寄維先按察使

一別侵尋四五年,
聞君獨坐隊山巔。
雲間高唱星辰動,
夜半疏鐘木石眠。
三代以還將魑魅,
九州此處定神仙。
東籬樽酒莫相笑,
一醉瀛寰儘渺然。

 

Ký Duy Tiên án sát sứ

Nhất biệt xâm tầm tứ ngũ niên,
Văn quân độc toạ Đội sơn điên.
Vân gian cao xướng tinh thần động,
Dạ bán sơ chung mộc thạch miên.
Tam đại dĩ hoàn tương quỷ mị,
Cửu châu thử xứ định thần tiên.
Đông ly tôn tửu mạc tương tiếu,
Nhất tuý doanh hoàn tận diểu nhiên.

 

Dịch nghĩa

Xa nhau thấm thoát đã bốn năm năm
Nghe nói bác ngồi một mình trên đỉnh núi Đọi
Giọng ngâm cất cao tận tầng mây trăng sao rung động
Tiếng chuông thưa lúc nửa đêm gỗ đá ngủ yên
Từ tam đại trở về sau hầu như là ma quỷ cả
Trong chín châu chắc chắn đây là nơi thần tiên
Có người đang nâng chén ở dậu phía đông xin bạn chớ cười
Hễ cứ đến lúc say thì mọi cuộc doanh hoàn đều mờ mịt hết


Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Ông án sát Duy Tiên tức Vũ Duy Vỹ, người làng Bài Nhiễm, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đỗ phó bảng, làm quan đến án sát, về hưu trì ngồi dạy học ở núi Đọi, nguyên là bạn đồng khoa với Nguyễn Khuyến.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Xa nhau thấm thoát bốn năm niên
Nghe nói bác ngồi đỉnh Đội sơn
Ngâm lớn giữa mây sao sớm động
Chuông thưa khuya gỗ đá nằm yên
Sau thời tam đại đều ma quỷ
Giữa đất chín châu đây cõi tiên
Đông dậu có người đang nhắc chén
Say là mọi việc mịt mù thêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa nhau cũng đã bốn năm năm,
Núi Đội, nghe ông sống một mình.
Chuông dội nửa đêm cây, đá ngủ,
Ngâm vang trời thẳm ánh sao rung.
Sau đời tam đại người ma quỷ
Trong chốn cửu châu đất thánh thần.
Có kẻ giậu đông nâng chén rượu,
Khi say trời đất bé như không.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời