15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 14:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/02/2008 06:44

自述其二

吾年五十輒懸車,
國五元更歲五除。
雨後扶筇看老菊,
病中伏枕聽兒書。
筮初不用再三瀆,
事十何須八九如。
醉到復吟吟復醉,
偷閒吾亦愛吾廬。

 

Tự thuật kỳ 2

Ngô niên ngũ thập triếp huyền xa,
Quốc ngũ nguyên canh tuế ngũ trừ.
Vũ hậu phù cùng khan lão cúc,
Bệnh trung phục chẩm thính nhi thư.
Phệ sơ bất dụng tái tam độc,
Sự thập hà tu bát cửu như.
Tuý đáo phục ngâm ngâm phục tuý,
Thâu nhàn ngô diệc ái ngô lư.

 

Dịch nghĩa

Ta đến năm mươi tuổi là cáo quan về nghỉ,
Nước đã năm lần thay niên hiệu, năm đã qua tết năm lần.
Tạnh mưa, chống gậy thăm khóm cúc già,
Khi ốm, dựa gối nghe con đọc sách.
Chỉ bói qua một lượt, không bói đi bói lại thêm nhàm,
Trong mười việc, không cần phải có tám chín việc như ý.
Say khướt rồi lại ngâm thơ, ngâm chán lại uống say,
Dành được lúc nhàn, ta vẫn yêu cái nhà ta ở.


Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mình năm mươi tuổi từ quan,
Năm lần qua tết, năm lần thay vua.
Tạnh thì chống gậy thăm hoa,
Ốm nằm nghe lũ con thơ đọc bài.
Bói xem một lượt mà thôi,
Việc thường chẳng kể chín mười xuê xoa.
Thơ lại chén, chén lại thơ,
Thảnh thơi ta vẫn ưa nhà ta hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mình năm mươi tuổi cáo về nhà,
Năm Tết, năm lần nước đổi vua.
Mưa tạnh chống hèo thăm khóm cúc,
Ốm nằm nghe trẻ đọc ê a.
Một lần bói đến hai ba nhảm,
Mười việc cần chi tám chín vừa.
Chén khướt lại ngâm ngâm lại chén,
Được nhàn ta lại thích nhà ta.


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Phần thơ dịch), NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Năm mươi năm đã cáo quan rồi
Năm tết năm vua nối tiếp ngôi
Đau bệnh gượng ngồi nghe nhỏ học
Sau mưa chống gậy ngắm hoa chơi
Bói gieo nào quản chăng hay chớ
Công việc nề chi chín với mười
Hết rượu lại thơ thơ lại rượu
Nhà ta ta thích thoả niềm vui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mình năm mươi tuổi đã từ quan,
Năm tết năm vua nối đế hoàng.
Đau bệnh gượng ngồi nghe trẻ học,
Sau mưa chống gậy ngắm hoa vàng.
Bói gieo chẳng quản sai hay đúng,
Công việc nề chi chín thập toàn.
Rượu đến lại thơ thơ lại rượu,
Nhà ta ta thích thoả riêng nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời